Nhập học

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Đây là hướng dẫn của Phần mềm nhập học của ĐH Bách Khoa

Phần mềm này nhằm hướng dẫn các công việc phải thực hiện khi Tân sinh viên làm thủ tục Nhập học.

Trang nhập học

Hướng dẫn sử dụng

Các công việc phải thực hiện khi nhập học

- Nộp tạm ứng học phí và phí nhập học tại ngân hàng.
- Nộp phiếu báo kết quả thi THPT Quốc gia để xác nhận nhập học và nhận "Biên nhận nhập học và chứng nhận sinh viên tạm thời".
- Chụp hình để đăng ký làm thẻ sinh viên lần đầu.
- Nhận lịch sinh hoạt công dân đầu khóa.
- Khai lý lịch tân sinh viên (sinh viên phải hoàn tất để có thể kích hoạt tài khoản BKNetID).
- Kích hoạt tài khoản BKNetID (phải kích hoạt để có thể sử dụng các dịch vụ của trường cung cấp cho sinh viên).
- Đăng ký lịch đi khám sức khỏe đầu khóa (lưu ý chọn lịch phù hợp với nơi học của sinh viên).
- Đăng ký lịch nộp các hồ sơ tân sinh viên.

Giao diện đăng nhập

Trang nhập mã số nhập học Trang nhập mật khẩu nhập học

Sinh viên dùng mã số nhập học và mật khẩu được cấp trong phiếu "Biên nhận nhập học và chứng nhận sinh viên tạm thời".

Kích hoạt BKNetID

Kích hoạt BKNetID
Nhập mật khẩu khởi động (mật khẩu nhập học)
Kích hoạt BKNetID
Nhập các thông tin tài khoản
Lưu ý:
- Tên BKNetID này là email của sinh viên để trao đổi với nhà trường do đó tên tài khoản phải tường minh, nghiêm túc, không dùng các từ ngữ phản cảm, tối nghĩa,...
- Email liên kết phải là email đang sử dụng.
Kích hoạt BKNetID