Nhập học

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Đây là hướng dẫn của Phần mềm nhập học của ĐH Bách Khoa)

Phần mềm này nhằm hướng dẫn các công việc phải thực hiện khi Tân sinh viên làm thủ tục Nhập học.

Trang nhập học

Hướng dẫn sử dụng

Giao diện đăng nhập

Trang nhập mã số nhập học Trang nhập mật khẩu nhập học

Sinh viên dùng mã số nhập học và mật khẩu được cấp trong phiếu "Biên nhận nhập học và chứng nhận sinh viên tạm thời".

Các công việc phải thực hiện khi nhập học

- Nộp tạm ứng học phí và phí nhập học tại ngân hàng. - Nộp phiếu báo kết quả thi THPT Quốc gia để xác nhận nhập học. - Chụp hình để đăng ký làm thẻ sinh viên lần đầu. - Nhận lịch sinh hoạt công dân đầu khóa. - Khai lý lịch tân sinh viên (sinh viên phải hoàn tất để có thể kích hoạt tài khoản BKNetID) - Kích hoạt tài khoản BKNetID (phải kích hoạt để có thể sử dụng các dịch vụ của trường cung cấp cho sinh viên)

Kích hoạt BKNetID

Nộp tạm ứng