Difference between revisions of "Nhập học"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 17: Line 17:
  
 
Nộp tạm ứng học phí và phí nhập học
 
Nộp tạm ứng học phí và phí nhập học
[[Tập tin:nh_03.png|590px|Trang nhập mật khẩu nhập học]]
+
[[Tập tin:nh_03.png|590px|Nộp tạm ứng]]

Revision as of 03:03, 27 July 2018

Đây là hướng dẫn của Phần mềm nhập học của ĐH Bách Khoa)

Phần mềm này nhằm hướng dẫn các công việc phải thực hiện khi Tân sinh viên làm thủ tục Nhập học.

Trang nhập học

Hướng dẫn sử dụng

Giao diện đăng nhập

Trang nhập mã số nhập học Trang nhập mật khẩu nhập học

Sinh viên dùng mã số nhập học và mật khẩu được cấp trong phiếu "Biên nhận nhập học và chứng nhận sinh viên tạm thời".

Các công việc phải thực hiện khi nhập học

Nộp tạm ứng học phí và phí nhập học Nộp tạm ứng