Difference between revisions of "Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào?"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
(7 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
- '''Học phí HK chính:'''
 
- '''Học phí HK chính:'''
 
 
 
 
* Các môn học đã đăng ký thành công sẽ được tính học phí, kể cả khi SV tự ý bỏ học.  
+
- Các SV chưa thanh toán hoặc thanh toán trễ học phí sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện (trừ 5 điểm/ lần vi phạm) và không được phép đăng ký môn học (ĐKMH) và không được xếp TKB cho HK tiếp theo. Để được ĐKMH và được xếp TKB, SV phải hoàn thành thanh toán học phí (dù đã quá hạn quy định) và nộp đơn trình bày lý do trễ hạn để được xem xét đăng ký môn học và được xếp thời khóa biểu cho học kỳ tiếp theo tại PĐT.  
  
* Các trường hợp cần gia hạn, giảm hay miễn học phí do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, diện chính sách liên hệ P.CTCT-SV để được hướng dẫn.
+
- Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ.
  
* Các SV thanh toán trễ hạn hoặc không thanh toán thì sẽ trừ điểm rèn luyện.
 
  
* Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ. SV phải thanh toán các khoản nợ học phí dù trễ hạn để được phép đăng ký môn học cho HK tiếp theo.
+
- '''Học phí dự thính:'''
 +
- Tại thời điểm kết thúc đợt thanh toán, các SV chưa thanh toán học phí sẽ không có tên tham dự kỳ thi (xem như vắng mặt) và không được phép đăng ký môn học (ĐKMH) cho HK dự thính tiếp theo. Để được dự thi và ĐKMH cho HK dự thính tiếp theo, SV phải hoàn thành thanh toán học phí (dù đã quá hạn quy định) và làm đơn xin xem xét nộp tại PĐT.
  
- '''Học phí dự thính:'''
+
- Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ cho dù đã bị xóa tên khỏi trong danh sách lớp.
 +
 
 +
'''(TẢI MẪU ĐƠN TẠI TRANG WEB PHÒNG ĐÀO TẠO >> SINH VIÊN >> BIỂU MẪU)'''
  
- Các môn học đã đăng ký thành công sẽ được tính học phí, kể cả khi SV tự ý bỏ học.
+
== Tham khảo ==
  
- Các SV thanh toán trễ hạn hoặc không thanh toán thì sẽ bị xóa tên khỏi trong danh sách lớp, không được dự kiểm tra/thi và xem như vắng mặt.
 
  
- Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ cho dù bị xóa tên khỏi trong danh sách lớp. SV phải thanh toán các khoản nợ học phí dự thính dù trễ hạn để được phép đăng ký môn học cho HK dự thính tiếp theo.
 
  
- Các SV đã thanh toán trễ hạn có lý do chính đáng cần làm đơn gửi PĐT để phục hồi tên trong danh sách lớp.
+
[[Thể loại:Học phí]]

Latest revision as of 03:27, 31 October 2016

- Học phí HK chính:

- Các SV chưa thanh toán hoặc thanh toán trễ học phí sẽ bị trừ 5 điểm rèn luyện (trừ 5 điểm/ lần vi phạm) và không được phép đăng ký môn học (ĐKMH) và không được xếp TKB cho HK tiếp theo. Để được ĐKMH và được xếp TKB, SV phải hoàn thành thanh toán học phí (dù đã quá hạn quy định) và nộp đơn trình bày lý do trễ hạn để được xem xét đăng ký môn học và được xếp thời khóa biểu cho học kỳ tiếp theo tại PĐT.

- Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ.


- Học phí dự thính: - Tại thời điểm kết thúc đợt thanh toán, các SV chưa thanh toán học phí sẽ không có tên tham dự kỳ thi (xem như vắng mặt) và không được phép đăng ký môn học (ĐKMH) cho HK dự thính tiếp theo. Để được dự thi và ĐKMH cho HK dự thính tiếp theo, SV phải hoàn thành thanh toán học phí (dù đã quá hạn quy định) và làm đơn xin xem xét nộp tại PĐT.

- Các khoản học phí không thanh toán sẽ bị ghi nợ cho dù đã bị xóa tên khỏi trong danh sách lớp.

(TẢI MẪU ĐƠN TẠI TRANG WEB PHÒNG ĐÀO TẠO >> SINH VIÊN >> BIỂU MẪU)

Tham khảo