Nếu không đủ chuẩn tiếng Anh thì cách xử lý học vụ như thế nào

From BKwiki
Revision as of 09:35, 6 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “- Sau 2 năm học, các sinh viên không đủ chuẩn tiếng Anh sẽ không được đăng ký môn học thuộc CTĐT từ năm thứ 3 trở đi,…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

- Sau 2 năm học, các sinh viên không đủ chuẩn tiếng Anh sẽ không được đăng ký môn học thuộc CTĐT từ năm thứ 3 trở đi, mà chỉ được đăng ký các môn học thuộc CTĐT của 2 năm đầu (và không bị tạm dừng theo quy chế cũ). SV còn được xếp TKB môn Anh văn cơ bản và có thể hủy nếu không có nhu cầu học