Difference between revisions of "Liên hệ trong Trường"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “I- LIÊN HỆ KHOA : 1 – Cấp giấy xác nhận : a) hoãn nghĩa vụ quân sự b) miễn giảm thuế thu nhập cá nhân c) xin…”)
 
Line 1: Line 1:
I-  LIÊN HỆ KHOA :
+
=== '''I-  LIÊN HỆ KHOA :''' ===
  
 
1 – Cấp giấy xác nhận :  
 
1 – Cấp giấy xác nhận :  
  
  a) hoãn nghĩa vụ quân sự
+
    a) hoãn nghĩa vụ quân sự
  
  b) miễn giảm thuế thu nhập cá nhân  
+
    b) miễn giảm thuế thu nhập cá nhân  
  
  c) xin học bổng
+
    c) xin học bổng
  
  d) đăng ký sim điện thoại, vé xe buýt
+
    d) đăng ký sim điện thoại, vé xe buýt
  
  2 – Phân ngành
+
2 – Phân ngành
  
  3 – Xin thu nhận lại diện bị cảnh báo học vụ
+
3 – Xin thu nhận lại diện bị cảnh báo học vụ
 
+
  
II-  LIÊN HỆ PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SV (PHÒNG 101A4)
+
=== '''II-  LIÊN HỆ PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SV (PHÒNG 101A4)''' ===
  
  1 – Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, xác nhận vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội  
+
1 – Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, xác nhận vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội  
 
      
 
      
  2 – Gia hạn đóng học phí
+
2 – Gia hạn đóng học phí
  
  3 – Sinh hoạt công dân
+
3 – Sinh hoạt công dân
  
  4 – Học bổng tài trợ, học bổng du học  
+
4 – Học bổng tài trợ, học bổng du học  
  
  5 – Khám sức khoẻ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn
+
5 – Khám sức khoẻ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn
  
III-  LIÊN HỆ PHÒNG KH-TC (PHÒNG 109 A4)
+
=== '''III-  LIÊN HỆ PHÒNG KH-TC (PHÒNG 109 A4)''' ===
  
 
1 – Xác nhận không nợ học phí     
 
1 – Xác nhận không nợ học phí     
  
 
2 – Nhận biên lai học phí
 
2 – Nhận biên lai học phí

Revision as of 01:40, 2 December 2015

I- LIÊN HỆ KHOA :

1 – Cấp giấy xác nhận :

   a) hoãn nghĩa vụ quân sự
   b) miễn giảm thuế thu nhập cá nhân 
   c) xin học bổng
   d) đăng ký sim điện thoại, vé xe buýt

2 – Phân ngành

3 – Xin thu nhận lại diện bị cảnh báo học vụ …

II- LIÊN HỆ PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - SV (PHÒNG 101A4)

1 – Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, xác nhận vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội

2 – Gia hạn đóng học phí

3 – Sinh hoạt công dân

4 – Học bổng tài trợ, học bổng du học

5 – Khám sức khoẻ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn

III- LIÊN HỆ PHÒNG KH-TC (PHÒNG 109 A4)

1 – Xác nhận không nợ học phí

2 – Nhận biên lai học phí