Difference between revisions of "Huỷ môn học đã đăng ký(trong thời gian đăng ký môn học)"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
  
 
* Chú ý là tất cả các môn học đã đăng ký đều được tính trong bảng điểm (HK chính) và tính học phí (HK chính và tất cả HK dự thính).
 
* Chú ý là tất cả các môn học đã đăng ký đều được tính trong bảng điểm (HK chính) và tính học phí (HK chính và tất cả HK dự thính).
 +
 +
== Tham khảo ==
 +
 +
Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể từng học kỳ

Revision as of 06:35, 13 April 2015

  • Mỗi đợt đăng ký môn học thường có 2 đợt. Ở đợt 1, SV được đăng ký, điều chỉnh hoặc hủy các môn học. Ở đợt 2 (sau khi các lớp đã được mở), SV chỉ có thể đăng ký bổ sung, không được hủy hoặc thay đổi nhóm.
  • Chú ý là tất cả các môn học đã đăng ký đều được tính trong bảng điểm (HK chính) và tính học phí (HK chính và tất cả HK dự thính).

Tham khảo

Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể từng học kỳ