Difference between revisions of "Huỷ môn học đã đăng ký"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “a) Huỷ môn học đã đăng ký(trong thời gian đăng ký môn học) b) Huỷ môn học đã đăng ký(quá thời gian đăng ký môn h…”)
 
Line 1: Line 1:
 
a) [[Huỷ môn học đã đăng ký(trong thời gian đăng ký môn học)]]
 
a) [[Huỷ môn học đã đăng ký(trong thời gian đăng ký môn học)]]
 +
 
b) [[Huỷ môn học đã đăng ký(quá thời gian đăng ký môn học)]]
 
b) [[Huỷ môn học đã đăng ký(quá thời gian đăng ký môn học)]]

Revision as of 07:45, 26 March 2015