Difference between revisions of "Học vụ"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “1- [[1. Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK ]]”)
 
Line 1: Line 1:
1- [[1. Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK ]]
+
[[1. Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK ]]
 +
[[2. Tôi có lý do phải vắng thi]]
 +
[[3. Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ]]
 +
[[4. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học]]
 +
[[5. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất]]
 +
[[6. Tổ chức kiểm tra giữa kỳ]]

Revision as of 01:55, 1 April 2015

[[1. Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK ]] [[2. Tôi có lý do phải vắng thi]] [[3. Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ]] [[4. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học]] [[5. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất]] [[6. Tổ chức kiểm tra giữa kỳ]]