Difference between revisions of "Học phí"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
  
  
1- [[ Cách nộp học phí]]
+
1- [[Cách nộp học phí]]
  
 
2- [[ Thời gian nộp học phí]]
 
2- [[ Thời gian nộp học phí]]
  
 
3- [[ Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào]]
 
3- [[ Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào]]
 +
 +
[[Điều kiện đăng ký LVTN]]

Revision as of 09:46, 31 March 2015


1- Cách nộp học phí

2- [[ Thời gian nộp học phí]]

3- [[ Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào]]

Điều kiện đăng ký LVTN