Difference between revisions of "Học phí"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 5: Line 5:
  
 
Sinh viên phải đăng nhập thông qua [[Hệ thống xác thực tập trung]] của nhà trường.
 
Sinh viên phải đăng nhập thông qua [[Hệ thống xác thực tập trung]] của nhà trường.
 
 
----
 

Revision as of 07:22, 27 March 2015


Thanh toán học phí dùng hệ thống BKPay.

Sinh viên phải đăng nhập thông qua Hệ thống xác thực tập trung của nhà trường.