Difference between revisions of "Học phí"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 6: Line 6:
  
 
3- [[Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào?]]
 
3- [[Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào?]]
 +
 +
4- [[Thời gian thanh toán học phí]]

Revision as of 06:17, 8 April 2015