Giấy chứng nhận sinh viên

From BKwiki
Revision as of 04:53, 23 November 2015 by Bhthang (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Đăng kí giấy chứng nhận sinh viên học tại trường để bổ túc hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

- Đối với sinh viên học tại CS1 248 Lý Thường Kiệt: sinh viên liên hệ Văn phòng khoa để đăng kí giấy chứng nhận.

- Đối với sinh viên học tại CS2 thực hiện theo các bước sau :

Bước 1: Sinh viên dùng công cụ "Đăng ký in Giấy xác nhận SV (NVQS)" tại myBK

Bước 2: Sinh viên kiểm tra tất cả các thông tin dùng để in giấy chứng nhận, nếu sai sinh viên liên hệ phòng đào tạo để được cập nhật.

Bước 3: Sinh viên chọn “Đăng ký” và theo dõi tình trạng in.

Bước 4: Sinh viên liên hệ phòng đào tạo CS2 (107H1) để nhận.