Difference between revisions of "Giấy chứng nhận sinh viên"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Đăng kí giấy chứng nhận sinh viên để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự)
 
Line 5: Line 5:
 
- Đối với sinh viên học tại CS2 thực hiện theo các bước sau :
 
- Đối với sinh viên học tại CS2 thực hiện theo các bước sau :
  
Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào trang: http://www.daotao.hcmut.edu.vn/ chọn Tạm hoãn NVQS.
+
Bước 1: Sinh viên dùng công cụ "Đăng ký in Giấy xác nhận SV (NVQS)" tại myBK
  
 
Bước 2: Sinh viên kiểm tra tất cả các thông tin dùng để in giấy chứng nhận, nếu sai sinh viên liên hệ phòng đào tạo để được cập nhật.
 
Bước 2: Sinh viên kiểm tra tất cả các thông tin dùng để in giấy chứng nhận, nếu sai sinh viên liên hệ phòng đào tạo để được cập nhật.
Line 12: Line 12:
  
 
Bước 4: Sinh viên liên hệ phòng đào tạo CS2 (107H1) để nhận.
 
Bước 4: Sinh viên liên hệ phòng đào tạo CS2 (107H1) để nhận.
 
Thông tin chi tiết, sinh viên xem tại: http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitiettb&thongbao_id=252
 

Revision as of 04:53, 23 November 2015

Đăng kí giấy chứng nhận sinh viên học tại trường để bổ túc hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

- Đối với sinh viên học tại CS1 248 Lý Thường Kiệt: sinh viên liên hệ Văn phòng khoa để đăng kí giấy chứng nhận.

- Đối với sinh viên học tại CS2 thực hiện theo các bước sau :

Bước 1: Sinh viên dùng công cụ "Đăng ký in Giấy xác nhận SV (NVQS)" tại myBK

Bước 2: Sinh viên kiểm tra tất cả các thông tin dùng để in giấy chứng nhận, nếu sai sinh viên liên hệ phòng đào tạo để được cập nhật.

Bước 3: Sinh viên chọn “Đăng ký” và theo dõi tình trạng in.

Bước 4: Sinh viên liên hệ phòng đào tạo CS2 (107H1) để nhận.