Difference between revisions of "Giấy chứng nhận sinh viên"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 8: Line 8:
  
 
Bước 4: Sinh viên liên hệ phòng đào tạo CS2 (107H1) để nhận.
 
Bước 4: Sinh viên liên hệ phòng đào tạo CS2 (107H1) để nhận.
 
Thông tin chi tiết, sinh viên xem tại: http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitiettb&thongbao_id=252
 
 
[[Thể loại:Giấy chứng nhận]]
 

Revision as of 07:43, 1 March 2016

Đăng kí giấy chứng nhận sinh viên học tại trường để bổ túc hồ sơ: giảm thuế thu nhập cá nhân, học bổng, xin việc, học lại giáo dục quốc phòng ...

Bước 1: Sinh viên dùng công cụ "Đăng ký in Giấy xác nhận SV" tại myBK

Bước 2: Sinh viên kiểm tra tất cả các thông tin dùng để in giấy chứng nhận, nếu sai sinh viên liên hệ phòng đào tạo để được cập nhật.

Bước 3: Sinh viên chọn “Đăng ký” và theo dõi tình trạng in.

Bước 4: Sinh viên liên hệ phòng đào tạo CS2 (107H1) để nhận.