Difference between revisions of "Giấy chứng nhận sinh viên"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
'''Đăng kí giấy chứng nhận sinh viên học tại trường để bổ túc hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự'''
+
'''Đăng kí giấy chứng nhận sinh viên học tại trường để bổ túc hồ sơ: giảm thuế thu nhập cá nhân, học bổng, xin việc, học lại giáo dục quốc phòng ...'''
  
- Đối với sinh viên học tại CS2 thực hiện theo các bước sau :
+
Bước 1: Sinh viên dùng công cụ "Đăng ký in Giấy xác nhận SV" tại myBK
 
 
Bước 1: Sinh viên dùng công cụ "Đăng ký in Giấy xác nhận SV (NVQS)" tại myBK
 
  
 
Bước 2: Sinh viên kiểm tra tất cả các thông tin dùng để in giấy chứng nhận, nếu sai sinh viên liên hệ phòng đào tạo để được cập nhật.
 
Bước 2: Sinh viên kiểm tra tất cả các thông tin dùng để in giấy chứng nhận, nếu sai sinh viên liên hệ phòng đào tạo để được cập nhật.

Revision as of 07:41, 1 March 2016

Đăng kí giấy chứng nhận sinh viên học tại trường để bổ túc hồ sơ: giảm thuế thu nhập cá nhân, học bổng, xin việc, học lại giáo dục quốc phòng ...

Bước 1: Sinh viên dùng công cụ "Đăng ký in Giấy xác nhận SV" tại myBK

Bước 2: Sinh viên kiểm tra tất cả các thông tin dùng để in giấy chứng nhận, nếu sai sinh viên liên hệ phòng đào tạo để được cập nhật.

Bước 3: Sinh viên chọn “Đăng ký” và theo dõi tình trạng in.

Bước 4: Sinh viên liên hệ phòng đào tạo CS2 (107H1) để nhận.

Thông tin chi tiết, sinh viên xem tại: http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitiettb&thongbao_id=252