Difference between revisions of "Giấy chứng nhận sinh viên"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Đăng kí giấy chứng nhận sinh viên để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự)
 
 
(7 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
'''Đăng kí giấy chứng nhận sinh viên học tại trường để bổ túc hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự'''
+
'''Đăng kí giấy chứng nhận sinh viên học tại trường để bổ túc hồ sơ: giảm thuế thu nhập cá nhân, học bổng, xin việc, học lại giáo dục quốc phòng, cho cơ quan, cho địa phương ...'''
  
- Đối với sinh viên học tại CS1 248 Lý Thường Kiệt: sinh viên liên hệ Văn phòng khoa để đăng kí giấy chứng nhận.
+
Bước 1: Sinh viên dùng công cụ "Đăng ký in Giấy xác nhận SV" tại myBK
 
 
- Đối với sinh viên học tại CS2 thực hiện theo các bước sau :
 
 
 
Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào trang: http://www.daotao.hcmut.edu.vn/ chọn Tạm hoãn NVQS.
 
  
 
Bước 2: Sinh viên kiểm tra tất cả các thông tin dùng để in giấy chứng nhận, nếu sai sinh viên liên hệ phòng đào tạo để được cập nhật.
 
Bước 2: Sinh viên kiểm tra tất cả các thông tin dùng để in giấy chứng nhận, nếu sai sinh viên liên hệ phòng đào tạo để được cập nhật.
Line 11: Line 7:
 
Bước 3: Sinh viên chọn “Đăng ký” và theo dõi tình trạng in.
 
Bước 3: Sinh viên chọn “Đăng ký” và theo dõi tình trạng in.
  
Bước 4: Sinh viên liên hệ phòng đào tạo CS2 (107H1) để nhận.
+
Bước 4: Sinh viên liên hệ phòng đào tạo CS2 (107H1) hoặc Văn Phòng Khoa để nhận.
 
 
Thông tin chi tiết, sinh viên xem tại: http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitiettb&thongbao_id=252
 

Latest revision as of 08:01, 31 October 2016

Đăng kí giấy chứng nhận sinh viên học tại trường để bổ túc hồ sơ: giảm thuế thu nhập cá nhân, học bổng, xin việc, học lại giáo dục quốc phòng, cho cơ quan, cho địa phương ...

Bước 1: Sinh viên dùng công cụ "Đăng ký in Giấy xác nhận SV" tại myBK

Bước 2: Sinh viên kiểm tra tất cả các thông tin dùng để in giấy chứng nhận, nếu sai sinh viên liên hệ phòng đào tạo để được cập nhật.

Bước 3: Sinh viên chọn “Đăng ký” và theo dõi tình trạng in.

Bước 4: Sinh viên liên hệ phòng đào tạo CS2 (107H1) hoặc Văn Phòng Khoa để nhận.