Difference between revisions of "Giấy chứng nhận sinh viên"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
'''Đăng kí giấy chứng nhận sinh viên học tại trường để bổ túc hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự'''
+
'''Đăng kí giấy chứng nhận sinh viên học tại trường để bổ túc hồ sơ: giảm thuế thu nhập cá nhân, học bổng, xin việc, học lại giáo dục quốc phòng, cho cơ quan, cho địa phương ...'''
  
- Đối với sinh viên học tại CS2 thực hiện theo các bước sau :
+
Bước 1: Sinh viên dùng công cụ "Đăng ký in Giấy xác nhận SV" tại myBK
 
 
Bước 1: Sinh viên dùng công cụ "Đăng ký in Giấy xác nhận SV (NVQS)" tại myBK
 
  
 
Bước 2: Sinh viên kiểm tra tất cả các thông tin dùng để in giấy chứng nhận, nếu sai sinh viên liên hệ phòng đào tạo để được cập nhật.
 
Bước 2: Sinh viên kiểm tra tất cả các thông tin dùng để in giấy chứng nhận, nếu sai sinh viên liên hệ phòng đào tạo để được cập nhật.
Line 9: Line 7:
 
Bước 3: Sinh viên chọn “Đăng ký” và theo dõi tình trạng in.
 
Bước 3: Sinh viên chọn “Đăng ký” và theo dõi tình trạng in.
  
Bước 4: Sinh viên liên hệ phòng đào tạo CS2 (107H1) để nhận.
+
Bước 4: Sinh viên liên hệ phòng đào tạo CS2 (107H1) hoặc Văn Phòng Khoa để nhận.
 
 
Thông tin chi tiết, sinh viên xem tại: http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitiettb&thongbao_id=252
 
 
 
[[Thể loại:Giấy chứng nhận]]
 

Latest revision as of 08:01, 31 October 2016

Đăng kí giấy chứng nhận sinh viên học tại trường để bổ túc hồ sơ: giảm thuế thu nhập cá nhân, học bổng, xin việc, học lại giáo dục quốc phòng, cho cơ quan, cho địa phương ...

Bước 1: Sinh viên dùng công cụ "Đăng ký in Giấy xác nhận SV" tại myBK

Bước 2: Sinh viên kiểm tra tất cả các thông tin dùng để in giấy chứng nhận, nếu sai sinh viên liên hệ phòng đào tạo để được cập nhật.

Bước 3: Sinh viên chọn “Đăng ký” và theo dõi tình trạng in.

Bước 4: Sinh viên liên hệ phòng đào tạo CS2 (107H1) hoặc Văn Phòng Khoa để nhận.