Difference between revisions of "Dịch vụ in bảng điểm"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “1. Sinh viên chưa tốt nghiệp muốn in bảng điểm ”)
 
Line 1: Line 1:
[[1. Sinh viên chưa tốt nghiệp muốn in bảng điểm ]]
+
[[1. Sinh viên hệ đai học chính qui chưa tốt nghiệp muốn in bảng điểm.]]
 +
 
 +
[[2. Sinh viên hệ đai học chính qui đã tốt nghiệp từ Khóa 2006 đến hiện tại (''đã có bằng tốt nghiệp đại học'') muốn in bảng điểm.]]
 +
 
 +
[[3. Sinh viên hệ đai học chính qui các khóa trước khóa 2006 muốn in bảng điểm.]]
 +
 
 +
[[4. SInh viên hệ cao đẳng chính qui muốn in bảng điểm.]]

Revision as of 03:05, 14 April 2015