Difference between revisions of "Cách đăng ký môn học"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
- Đăng ký trực tuyến tại [http://www.aao.hcmut.edu.vn http://www.aao.hcmut.edu.vn] --> Đăng ký môn học
+
- Xem kế hoạch giảng dạy tại :   '''aao.hcmut.edu.vn'''
  
[[Thành viên:Nhuquynh|Nhuquynh]] ([[Thảo luận Thành viên:Nhuquynh|thảo luận]]) 13:38, ngày 26 tháng 3 năm 2015 (ICT)
+
- Đăng ký kế hoạch học tập tại :   '''mybk.hcmut.edu.vn'''  --> Chọn Đăng ký môn học (các môn học chính quy) --> Chọn mục Đăng ký kế hoạch học tập  --> Chọn đợt tương ứng
 +
 
 +
- Đăng ký môn học tại :   '''mybk.hcmut.edu.vn'''  --> Chọn Đăng ký môn học (các môn học chính quy) --> Chọn mục Đăng ký môn học  --> Chọn đợt tương ứng

Revision as of 02:07, 4 May 2015

- Xem kế hoạch giảng dạy tại : aao.hcmut.edu.vn

- Đăng ký kế hoạch học tập tại : mybk.hcmut.edu.vn --> Chọn Đăng ký môn học (các môn học chính quy) --> Chọn mục Đăng ký kế hoạch học tập --> Chọn đợt tương ứng

- Đăng ký môn học tại : mybk.hcmut.edu.vn --> Chọn Đăng ký môn học (các môn học chính quy) --> Chọn mục Đăng ký môn học --> Chọn đợt tương ứng