Difference between revisions of "Cách đăng ký môn học"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “- Đăng ký trực tuyến tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Đăng ký môn học ~~~~”)
 
Line 1: Line 1:
- Đăng ký trực tuyến tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Đăng ký môn học
+
- Đăng ký trực tuyến tại [http://www.aao.hcmut.edu.vn http://www.aao.hcmut.edu.vn] --> Đăng ký môn học
  
 
[[Thành viên:Nhuquynh|Nhuquynh]] ([[Thảo luận Thành viên:Nhuquynh|thảo luận]]) 13:38, ngày 26 tháng 3 năm 2015 (ICT)
 
[[Thành viên:Nhuquynh|Nhuquynh]] ([[Thảo luận Thành viên:Nhuquynh|thảo luận]]) 13:38, ngày 26 tháng 3 năm 2015 (ICT)

Revision as of 06:48, 26 March 2015

- Đăng ký trực tuyến tại http://www.aao.hcmut.edu.vn --> Đăng ký môn học

Nhuquynh (thảo luận) 13:38, ngày 26 tháng 3 năm 2015 (ICT)