Difference between revisions of "Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “Căn cứ vào đề xuất của P.CTCT-SV, PĐT sẽ hủy kết quả ĐKMH. Nếu SV khắc phục các vi phạm trong thời hạn và được sự…”)
 
 
Line 1: Line 1:
Căn cứ vào đề xuất của P.CTCT-SV, PĐT sẽ hủy kết quả ĐKMH. Nếu SV khắc phục các vi phạm trong thời hạn và được sự đồng ý của P.CTCT-SV, PĐT sẽ cho khôi phục kết quả ĐKMH. Khi quá thời hạn khôi phục, SV sẽ bị tạm dừng học.
+
Căn cứ vào đề xuất của P.CTCT-SV, PĐT sẽ không cho phép các SV này ĐKMH (hoặc hủy kết quả ĐKMH nếu đã ĐKMH). Nếu SV khắc phục các vi phạm trong thời hạn và được sự đồng ý của P.CTCT-SV, PĐT sẽ cho cho phép SV ĐKMH hoặc khôi phục kết quả ĐKMH. Khi quá thời hạn khôi phục, SV sẽ bị tạm dừng học.

Latest revision as of 03:06, 7 April 2015

Căn cứ vào đề xuất của P.CTCT-SV, PĐT sẽ không cho phép các SV này ĐKMH (hoặc hủy kết quả ĐKMH nếu đã ĐKMH). Nếu SV khắc phục các vi phạm trong thời hạn và được sự đồng ý của P.CTCT-SV, PĐT sẽ cho cho phép SV ĐKMH hoặc khôi phục kết quả ĐKMH. Khi quá thời hạn khôi phục, SV sẽ bị tạm dừng học.