Difference between revisions of "Các trường hợp hoàn trả học phí"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “Bao gồm các trường hợp sau: * Học phí điều chỉnh giảm * Nộp nhiều hơn 1 lần (do hệ thống trục trặc, do nộp ở 2 nơ…”)
 
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 9: Line 9:
 
SV tải mẫu đề nghị hoàn trả học phí (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) ghi rõ lý do và kèm các minh chứng, gửi đến Phòng Đào tạo.
 
SV tải mẫu đề nghị hoàn trả học phí (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) ghi rõ lý do và kèm các minh chứng, gửi đến Phòng Đào tạo.
 
   
 
   
Tải biểu mẫu tại ''http://khtc.hcmut.edu.vn/images/stories/bieumau/MaudenghihoantraHP.xls
+
Tải biểu mẫu tại http://khtc.hcmut.edu.vn/bieu-mau-sinh-vien
 
''
 
''
 +
 +
[[Thể loại:Học phí]]

Latest revision as of 07:49, 6 April 2016

Bao gồm các trường hợp sau:

  • Học phí điều chỉnh giảm
  • Nộp nhiều hơn 1 lần (do hệ thống trục trặc, do nộp ở 2 nơi, ...)
  • Chuyển khoản hoặc nộp tiền sai (nộp trực tiếp vào tài khoản của trường)

SV tải mẫu đề nghị hoàn trả học phí (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) ghi rõ lý do và kèm các minh chứng, gửi đến Phòng Đào tạo.

Tải biểu mẫu tại http://khtc.hcmut.edu.vn/bieu-mau-sinh-vien