Difference between revisions of "Các qui trình nộp đơn tại Phòng đào tạo"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
 
Line 1: Line 1:
 
[[Làm lại thẻ sinh viên]]
 
[[Làm lại thẻ sinh viên]]
 +
 
[[Tạm dừng]]  
 
[[Tạm dừng]]  
 +
 
[[Thu nhận lại]]
 
[[Thu nhận lại]]
 +
 
[[Thôi học]]
 
[[Thôi học]]
 +
 
[[Rút môn học]]
 
[[Rút môn học]]
 +
 
[[Kéo dài thời gian học]]
 
[[Kéo dài thời gian học]]
 +
 
[[Thủ tục thi vét]]
 
[[Thủ tục thi vét]]
 +
 
[[Thủ tục phúc tra cuối kỳ]]
 
[[Thủ tục phúc tra cuối kỳ]]

Latest revision as of 02:51, 14 March 2016