Difference between revisions of "Các CCNN quốc tế được chấp nhận và cách quy đổi điểm"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “{| class="wikitable" |- ! colspan="2" ! rowspan="2" | Văn bản tiêu đề !! Văn bản tiêu đề |- | Ví dụ |- | rowspan="3" | Ví dụ || Ví d…”)
 
Line 5: Line 5:
 
| Ví dụ
 
| Ví dụ
 
|-
 
|-
| rowspan="3" | Ví dụ || Ví dụ || Vi du
+
| rowspan="3" | Ví dụ || Ví dụ || ---
 
|-
 
|-
 
| Ví dụ || Ví dụ
 
| Ví dụ || Ví dụ

Revision as of 04:36, 6 April 2015

Văn bản tiêu đề Văn bản tiêu đề
Ví dụ
Ví dụ Ví dụ ---
Ví dụ Ví dụ
Ví dụ Ví dụ