Difference between revisions of "Các Câu Hỏi Thường Gặp (Chính quy + Cao Đẳng)"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
(15 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 23: Line 23:
 
9. [[Huỷ môn học đã đăng ký(quá thời gian đăng ký môn học)]]
 
9. [[Huỷ môn học đã đăng ký(quá thời gian đăng ký môn học)]]
  
10. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK ]] Chính quy + Dự thính
+
10. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK ]]  
  
'''D. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP'''
+
11. [[Khi đăng ký TT ngoài trường hoặc TTTN trong HK hè, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè?]]
  
11. [[Thực tập tốt nghiệp (TTTN)]]  
+
12. [[Khi tham gia Mùa hè xanh, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè?]]
  
12. [[Luận văn tốt nghiệp (đại học) (LVTN) / Tiểu luận tốt nghiệp (cao đẳng)(TLTN)]]
+
'''D. THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP'''
  
13. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính?]]
+
13. [[Thực tập tốt nghiệp (TTTN)]]  
  
14. [[Khi đăng ký TT ngoài trường hoặc TTTN trong HK hè, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè?]]
+
14. [[Luận văn tốt nghiệp (đại học) (LVTN) / Tiểu luận tốt nghiệp (cao đẳng)(TLTN)]]  
  
15. [[Khi tham gia Mùa hè xanh, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính ?]]
+
15. [[Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính?]]
  
 
  '''E. XÉT MIỄN MÔN HỌC'''
 
  '''E. XÉT MIỄN MÔN HỌC'''
16. [[Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất các môn học tại trường khác khi được cử đi học]]
 
  
 
17. [[Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất]]
 
17. [[Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất]]
Line 44: Line 43:
 
  '''F. KIỂM TRA, THI VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC'''
 
  '''F. KIỂM TRA, THI VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC'''
  
18. [[Tôi có lý do phải vắng thi?]]
+
18. [[Tôi có lý do phải vắng thi]]
 
 
19. [[Tổ chức kiểm tra giữa kỳ?]]
 
 
 
20. [[Tổ chức thi cuối kỳ?]]
 
  
21. [[Nếu thi không đạt (< 5,0) thì phải làm gì?]]
+
21.     [[Nếu thi không đạt (nhỏ hơn 5.0) thì phải làm gì?]]
  
 
22. [[Cách tính điểm khi sv học môn học tương đương giữa CTĐT 2008 & CTĐT 2014]]  
 
22. [[Cách tính điểm khi sv học môn học tương đương giữa CTĐT 2008 & CTĐT 2014]]  
Line 66: Line 61:
 
  '''G. HỌC PHÍ'''
 
  '''G. HỌC PHÍ'''
  
28. [[Cách tính học phí?]]
+
28. [[Cách tính học phí]]
 
 
29. [[Cách xem và thanh toán học phí?]]
 
 
 
30. [[Làm cách nào để biết đã thanh toán học phí thành công?]]
 
 
 
31. [[Thời gian thanh toán học phí?]]
 
 
 
32. [[Thanh toán trễ học phí HK chính?]]
 
 
 
33. [[Thanh toán trễ học phí dự thính (DT ngoài giờ, DT chuyển hệ, DT chuyển cơ sở, DT hè)?]]
 
 
 
34. [[Cách đăng nhập vào hệ thống thanh toán trực tuyến BKPay của trường ĐHBK?]]
 
 
 
35. [[Cách đăng nhập vào hệ thống OCB online?]]
 
 
 
36. [[Tôi phải chờ đợi lâu khi nộp tiền vào tài khoản cá nhân tại ngân hàng OCB, xin cho hỏi cách khắc phục?]]
 
 
 
37. [[Tôi có thể xin miễn/giảm/hoãn nộp học phí?]]
 
 
 
38. [[Các trường hợp hoàn trả học phí?]]
 
 
 
39. [[Tôi đã nộp tiền vào tài khoản cá nhân tại ngân hàng Đông Á, tại sao tôi vẫn bị báo là chưa thanh toán học phí?]]
 
 
 
40. [[Tôi đã nộp tiền vào tài khoản cá nhân tại ngân hàng OCB, tại sao tôi vẫn bị báo là chưa thanh toán học phí?]]
 
  
41. [[Tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của trường ĐHBK, tại sao tôi vẫn bị báo là chưa thanh toán học phí?]]
+
29. [[Cách xem và thanh toán học phí]]
  
'''H. NGÂN HÀNG'''
+
31. [[Thời gian thanh toán học phí]]
  
42. [[Việc đảm bảo an toàn tài khoản HCMUT và tài khoản ngân hàng OCB?]]
+
32. [[Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào?]]
  
43. [[Các ưu điểm của việc thanh toán qua BKPay và OCB online?]]
+
37. [[Miễn/giảm/hoãn nộp học phí]]
  
44. [[Các ưu điểm của việc tài khoản giáo dục của OCB dành cho SV BK?]]
+
38. [[Các trường hợp hoàn trả học phí]]
  
 
  '''I. NGOẠI NGỮ'''
 
  '''I. NGOẠI NGỮ'''
Line 112: Line 83:
 
48. [[Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để xét tốt nghiệp?]]
 
48. [[Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để xét tốt nghiệp?]]
  
49. [[Tôi đã có CCNN quốc tế, tôi có thể xin miễn học các môn ngoại ngữ?]]
+
49. [[Tôi đã có CCNN quốc tế, tôi có thể xin miễn học các môn ngoại ngữ]]
  
50. [[Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, tôi có được xét miễn học các môn Anh văn?]]
+
50. [[Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, tôi có được xét miễn học các môn Anh văn]]
  
51. [[Tôi muốn biết thời gian nộp CCNN để có thể chuẩn bị cho việc học và thi các CCNN?]]
+
51. [[Tôi muốn biết thời gian nộp CCNN để có thể chuẩn bị cho việc học và thi các CCNN]]
  
52. [[Tôi phải nộp CCNN quốc tế như thế nào?]]
+
52. [[Tôi phải nộp CCNN quốc tế như thế nào]]
  
53. [[Kỳ thi tiếng Anh theo định hướng TOEIC do trường ĐHBK tổ chức? Thời gian và cách đăng ký?]]
+
53. [[Kỳ thi tiếng Anh theo định hướng TOEIC do trường ĐHBK tổ chức? Thời gian và cách đăng ký]]
  
54. [[Tôi học chương trình PFIEV, việc miễn học tiếng Pháp được quy định như thế nào?]]
+
54. [[Tôi học chương trình PFIEV, việc miễn học tiếng Pháp được quy định như thế nào]]
  
 
  '''J. TỐT NGHIỆP'''
 
  '''J. TỐT NGHIỆP'''
  
55. [[Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp?]]
+
55. [[Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp]]
  
56. [[Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp?]]
+
56. [[Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp]]
  
  '''K. HỌC BẰNG THỨ HAI'''
+
  '''K. [[Học bằng thứ 2]]'''
  
 
  '''L. CÁC VẤN ĐỀ HỌC VỤ KHÁC'''
 
  '''L. CÁC VẤN ĐỀ HỌC VỤ KHÁC'''
  
57. [[Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK?]]
+
57. [[Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK]]
  
58. [[Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ?]]
+
58. [[Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ]]
  
 
59. [[Các qui trình nộp đơn tại Phòng đào tạo ]]
 
59. [[Các qui trình nộp đơn tại Phòng đào tạo ]]
  
 
60. [[Liên hệ trong Trường]]
 
60. [[Liên hệ trong Trường]]

Latest revision as of 08:37, 6 April 2016

 A.	TUYỂN SINH

1. Trường ĐHBK tuyển sinh các ngành nào? Chỉ tiêu các ngành?

2. Vấn đề thi liên thông?

3. Tôi muốn biết thông tin về tuyển sinh

4. Tôi muốn biết thông tin về kết quả thi tuyển sinh, trúng tuyển và gọi nhập học ?

 B.	TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

5. Thủ tục nhập học?

6. Thủ tục bảo lưu kết quả tuyển sinh?

C.	ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

7. Cách đăng ký môn học

8. Huỷ môn học đã đăng ký(trong thời gian đăng ký môn học)

9. Huỷ môn học đã đăng ký(quá thời gian đăng ký môn học)

10. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK

11. Khi đăng ký TT ngoài trường hoặc TTTN trong HK hè, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè?

12. Khi tham gia Mùa hè xanh, tôi có được đăng ký các môn học trong HK dự thính hè?

D.	THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

13. Thực tập tốt nghiệp (TTTN)

14. Luận văn tốt nghiệp (đại học) (LVTN) / Tiểu luận tốt nghiệp (cao đẳng)(TLTN)

15. Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK dự thính?

E.	XÉT MIỄN MÔN HỌC

17. Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất

F.	KIỂM TRA, THI VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

18. Tôi có lý do phải vắng thi

21. Nếu thi không đạt (nhỏ hơn 5.0) thì phải làm gì?

22. Cách tính điểm khi sv học môn học tương đương giữa CTĐT 2008 & CTĐT 2014

23. Tôi có được học lại cho dù môn học đã đạt? Học cải thiện

24. Điểm của các môn học của HK dự thính được tính như thế nào?

25. Cách tính điểm thành phần và điểm tổng kết môn học?

26. Tôi muốn khiếu nại về điểm?

27. Điểm công bố sai lệch?

G.	HỌC PHÍ

28. Cách tính học phí

29. Cách xem và thanh toán học phí

31. Thời gian thanh toán học phí

32. Nếu không nộp học phí hoặc nộp trễ thì bị xử lý học vụ thế nào?

37. Miễn/giảm/hoãn nộp học phí

38. Các trường hợp hoàn trả học phí

I.	NGOẠI NGỮ

45. Quy định về trình độ tiếng Anh

46. Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh sau 2 năm học?

47. Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để nhận LVTN?

48. Cách xử lý nếu không đạt chuẩn tiếng Anh để xét tốt nghiệp?

49. Tôi đã có CCNN quốc tế, tôi có thể xin miễn học các môn ngoại ngữ

50. Tôi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh, tôi có được xét miễn học các môn Anh văn

51. Tôi muốn biết thời gian nộp CCNN để có thể chuẩn bị cho việc học và thi các CCNN

52. Tôi phải nộp CCNN quốc tế như thế nào

53. Kỳ thi tiếng Anh theo định hướng TOEIC do trường ĐHBK tổ chức? Thời gian và cách đăng ký

54. Tôi học chương trình PFIEV, việc miễn học tiếng Pháp được quy định như thế nào

J.	TỐT NGHIỆP

55. Cơ sở xét tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp

56. Đã có đăng ký môn học, nay đã đủ chuẩn để tốt nghiệp

K.	Học bằng thứ 2
L.	CÁC VẤN ĐỀ HỌC VỤ KHÁC

57. Thời gian đào tạo tối đa cho SV chính quy tại trường ĐHBK

58. Các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, khám sức khoẻ

59. Các qui trình nộp đơn tại Phòng đào tạo

60. Liên hệ trong Trường