5.Tôi có được miễn học nếu đã hoàn tất Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất

From BKwiki
Redirect page
Jump to navigation Jump to search