Difference between revisions of "1. Sinh viên chưa tốt nghiệp muốn in bảng điểm"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “Sinh viên chưa tốt nghiệp được phân làm hai trường hợp: đang học tại trường và đã thôi học. Trường hợp 1: sinh viên…”)
 
Line 2: Line 2:
  
 
Trường hợp 1: sinh viên đang học tại trường muốn đăng ký in bảng điểm:
 
Trường hợp 1: sinh viên đang học tại trường muốn đăng ký in bảng điểm:
Bước 1: sinh viên đăng nhập vào trang web [http://www.daotao.hcmut.edu.vn/app/inbd] chọn " '''Dành cho sinh''' '''viên chưa tốt nghiệp'''" Nhập số lượng cần in, bấm Đồng ý, sau đó bấm Đăng ký.
+
* Bước 1: sinh viên đăng nhập vào trang web [http://www.daotao.hcmut.edu.vn/app/inbd] chọn " '''Dành cho sinh''' '''viên chưa tốt nghiệp'''" Nhập số lượng cần in, bấm Đồng ý, sau đó bấm Đăng ký.
Bước 2. Sau khi đăng ký, SV cần xác nhận 'Đồng ý in' PĐK.
+
 
Bước 3. Ghi lại Mã phiếu đăng ký.
+
* Bước 2. Sau khi đăng ký, SV cần xác nhận 'Đồng ý in' PĐK.
Bước 4. Đến Phòng Đào tạo vào ngày hẹn, báo Mã phiếu đăng ký, thanh toán tiền và nhận kết quả.
+
 
 +
* Bước 3. Ghi lại Mã phiếu đăng ký.
 +
 
 +
* Bước 4. Đến Phòng Đào tạo vào ngày hẹn, báo Mã phiếu đăng ký, thanh toán tiền và nhận kết quả.
 
Sau ngày hẹn môt tháng, kết quả sẽ bị hủy nhưng số tiền vẫn ghi nợ.
 
Sau ngày hẹn môt tháng, kết quả sẽ bị hủy nhưng số tiền vẫn ghi nợ.

Revision as of 09:42, 13 April 2015

Sinh viên chưa tốt nghiệp được phân làm hai trường hợp: đang học tại trường và đã thôi học.

Trường hợp 1: sinh viên đang học tại trường muốn đăng ký in bảng điểm:

  • Bước 1: sinh viên đăng nhập vào trang web [1] chọn " Dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp" Nhập số lượng cần in, bấm Đồng ý, sau đó bấm Đăng ký.
  • Bước 2. Sau khi đăng ký, SV cần xác nhận 'Đồng ý in' PĐK.
  • Bước 3. Ghi lại Mã phiếu đăng ký.
  • Bước 4. Đến Phòng Đào tạo vào ngày hẹn, báo Mã phiếu đăng ký, thanh toán tiền và nhận kết quả.

Sau ngày hẹn môt tháng, kết quả sẽ bị hủy nhưng số tiền vẫn ghi nợ.