Tuyển sinh

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Phần mềm đăng ký xét tuyển nhằm giúp cho thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc Gia Tp.HCM một cách thuận tiện và nhanh chóng với các điểm mạnh chủ yếu như sau:

  • Thí sinh dễ dàng chọn đúng ngành/nhóm ngành dự tuyển từ trong phần mềm.
  • Thí sinh in phiếu đăng ký dự tuyển từ phần mềm thay vì viết tay.
  • Nhà trường sẽ thông báo trên phần mềm khi đã nhận hồ sơ của thí sinh.
  • Thí sinh có thể thay đổi nguyện vọng ngành/nhóm ngành bằng phần mềm và in phiếu mới gửi lại cho nhà trường.
  • Cuối mỗi ngày, nhà trường sẽ cập nhật tình trạng xét tuyển của từng thí sinh trên phần mềm để thí sinh tiện theo dõi.

Sơ đồ đăng ký

Hướng dẫn sử dụng

Giao diện đăng nhập

Tập tin:Login s.png

Đăng ký mới

Thí sinh lần đầu tiên sử dụng phần mềm cần đăng ký thông tin cá nhân và tài khoản để sử dụng về sau. Thí sinh nhấn vào nút Đăng ký mới để bắt đầu đăng ký. Sau khi ấn nút "Đăng ký mới", hệ thống sẽ hiện ra giao diện như bên dưới. Thí sinh khai đầy đủ thông tin.

Tập tin:Khaithongtin s 2.png

Sau khi đã khai thông tin xong. Thí sinh ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ hiển thị message box để xác nhận lại. Thí sinh chọn "Ok".

Tập tin:Khaithongtin confirm s.png


Nếu thành công, hệ thống sẽ hiện thị giao diện báo thành công như bên dưới.

Tập tin:Khaithongtin success s.png

Nếu đã tồn tại email, thì hệ thống sẽ báo trùng email và Thí sinh dùng chức năng quên mật khẩu để lấy lại.

Tập tin:Trungemail.png

Xác nhận tài khoản đã đăng ký

Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ gửi một email đến địa chỉ thí sinh đã đăng ký để xác nhận.

Tập tin:Xacnhanemail.png

Đăng ký dự tuyển môn năng khiếu (nếu có)

Nếu thí sinh có đăng ký dự thi môn năng khiếu (môn Vẽ đầu tượng để dự thi vào ngành Kiến trúc), thì ngay tại giao diện lúc Khai thông tin, thí sinh check vào mục "Đăng ký dự thi môn năng khiếu (Vẽ đầu tượng)."

Tập tin:Dkttc.png

Nếu lúc đăng ký thông tin Thí sinh quên check, thì nó thể cập nhập lại bằng cách click vào link "Sửa" của Khai thông tin ở Trang quản lý chung.

Sau khi đăng ký xong, Thí sinh hãy in phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu (click vào link In phiếu đăng ký thi môn tự chọn). Hệ thống sẽ hiển thị giao diện in. Sau đó Thí sinh nhấn nút in.

Tập tin:Inhsttc.png

Đăng ký các nguyện vọng ngành/nhóm ngành

Ở trang Quản lý chung, Thí sinh click vào mục "Đăng ký hồ sơ xét tuyển mới".

Tập tin:Quanlychung 2.png

Hệ thống sẽ hiển thị giao diện để Thí sinh chọn ngành, sau khi chọn ngành xong Thí sinh ấn nút Đăng ký. Hệ thống sẽ hiện thị hồ sơ Thí sinh mới đăng ký tại trang Quản lý chung.


Tập tin:Dangkyxettuyen.png

Nếu thí sinh, muốn chỉnh sửa nguyện vọng của hồ sơ thì click vào cây bút chì (4.2) để chỉnh sửa nguyện vọng.

Hồ sơ xét tuyển không thể chỉnh sửa nguyện vọng sẽ hiện hình ổ khóa (4.1). Hệ thống sẽ khóa hồ sơ nguyện vọng khi thí sinh thực hiện In hồ sơ (4.3). Nếu muốn thay đổi thì Thí sinh hãy đăng ký bộ hồ sơ khác.

In và gửi hồ sơ dự tuyển

Ở danh sách hồ sơ xét tuyển, thí sinh click vào icon Máy in, hệ thống sẽ hỏi xác nhận thực hiện việc in.

Tập tin:Xacnhaninhstx.png

Thí sinh ấn nút in để in hồ sơ.

Tập tin:Inhstx.png

Thay đổi nguyện vọng

Nếu thí sinh, muốn chỉnh sửa nguyện vọng của hồ sơ thì click vào cây bút chì (4.2) để chỉnh sửa nguyện vọng. Sau đó ấn nút "Cập nhật".

Theo dõi tình trạng hồ sơ

- Sau khi đã khai và in hồ sơ. Thí sinh sẽ gửi hồ sơ tới trường. - Nhà trường sẽ nhận hồ sơ và cập nhật lên hệ thống. Khi đó, thí sinh sẽ thấy hồ sơ mình được nhận (tình trạng xét tuyển, ngày nhận, ghi chú,..) như hình ở bên dưới. - Nhà trường sẽ thường xuyên cập nhật tình trạng xét tuyển, Thí sinh có thể theo dõi tại trang Quản lý chung này.

- Nếu Thí sinh đã gửi hồ sơ lâu và vẫn chưa thấy nhà trường cập nhật lên hệ thống thì hãy liên lạc với nhà trường hay nhanh chóng in và gửi lại hồ sơ khác (do hồ sơ có thể bị thất lạc trong quá trình gửi).

Tập tin:Quanlychung 3.png

Các thông tin khác

Nhà trường liên lạc với thí sinh

Thí sinh phản hồi ý kiến với nhà trường