Thuế TNCN

From BKwiki
Revision as of 10:35, 25 May 2016 by Vanbach (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

– Thuế thu nhập cá nhân là lại thuế trực thu đánh vào thu nhập chính đáng của từng cá nhân. Do là thuế trực thu nên nó phản ánh sự đồng nhất giữa đối tượng nộp thuế theo luật và đối tượng chịu thuế theo ý nghĩa kinh tế. Người chịu thuế thu nhập cá nhân không có khả năng chuyển giao gánh nặng thuế khoá sang cho các đối tượng khác tại thời điểm đánh thuế.


Một số thông tin về Thuế thu nhập cá nhân tại Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. HCM:

1. Hướng dẫn nộp thuế TNCN 2015

2. Cán bộ Giảng viên có thể theo dõi Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) trên công cụ BKPay.