Difference between revisions of "Thành viên:1412252"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
 +
= Giới thiệu =
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
Line 6: Line 7:
 
|}
 
|}
  
= Giới thiệu =
 
  
 
= Học vấn =
 
= Học vấn =

Latest revision as of 05:46, 14 October 2020

Giới thiệu

Tên đầy đủ Dương Thái Minh
Chuyên ngành Khoa học máy tính


Học vấn

Hoạt động

Thành tích