Difference between revisions of "Thành viên:1412252"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
 
|-
 
|-
 
| Tên đầy đủ || Dương Thái Minh
 
| Tên đầy đủ || Dương Thái Minh
|-
 
| MSSV || 1412252
 
 
|-
 
|-
 
| Chuyên ngành || Khoa học máy tính
 
| Chuyên ngành || Khoa học máy tính

Revision as of 05:45, 14 October 2020

Tên đầy đủ Dương Thái Minh
Chuyên ngành Khoa học máy tính

Giới thiệu

Học vấn

Hoạt động

Thành tích