Tôi phải nộp CCNN quốc tế như thế nào

From BKwiki
Revision as of 03:15, 6 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

- Các bước thực hiện như sau:

 • Bước 1: SV đăng nhập trang www.daotao.hcmut.edu.vn, vào mục Xét CCAV, nhập thông tin theo hướng dẫn, khi kết thúc thì chọn Xác nhận đăng ký.
 • Bước 2: SV đến Phòng Đào tạo (cửa số 4) để nộp chứng chỉ *, lệ phí và nhận biên nhận.
 • Bước 3: SV theo dõi danh sách công bố nộp chứng chỉ và kết quả thẩm tra trên trang www.aao.hcmut.edu.vn --> trang Anh văn. SV cần kiểm tra và phản hồi ngay những sai sót (nếu có) của chứng chỉ trên danh sách công bố.

- Nộp chứng chỉ:

 • TOEIC, TOEFL ITP: SV không cần nộp CC, kể cả bản photo.
 • TOEFL iBT:

- Cách 1: SV liên lạc với trung tâm khảo thí IIG Việt Nam và đề nghị gửi một bản sao kết quả về Phòng Đào tạo-Trường ĐHBK 268 Lý Thường Kiệt, Q.10.

- Cách 2: SV nộp hai bản photo chứng chỉ (không cần công chứng) và cung cấp thông tin về họ tên, ngày sinh, số Reg., username, password, ngày thi.

 • ELTS: SV liên lạc với Hội đồng Anh hoặc IDP và đề nghị gửi một bản sao kết quả về Phòng Đào tạo-Trường ĐHBK 268 Lý Thường Kiệt, Q.10.
 • KET, PET, FCE, CAE: SV nộp hai bản photo chứng chỉ (không cần công chứng) và cung cấp thông tin về candidate’s ID number, candidate’s secret number.
 • BULATS: SV nộp hai bản photo chứng chỉ (không cần công chứng).
 • DELF: SV thi chứng chỉ DELF tại trường ĐH Sư phạm nộp bản photo do trường ĐH Sư phạm công chứng và kèm bản gốc để đối chiếu
 • Bằng đại học ngành tiếng Anh: sinh viên nộp một bản photo (có công chứng) và kèm bản gốc để đối chiếu.
 • Bằng tú tài Pháp: sinh viên nộp một bản photo (có công chứng) và kèm bản gốc để đối chiếu.

-Xem thêm bảng quy đổi các CCNN quốc tế.

- Xem thêm thời gian nộp CCNN.