Tôi muốn biết thời gian nộp CCNN để có thể chuẩn bị cho việc học và thi các CCNN

From BKwiki
Revision as of 02:52, 6 April 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “{| class="wikitable" |- ! Đợt nộp CCNN !! Thời gian |- | Xét chuyển điểm Xét nhận LVTN, xét tốt nghiệp (đợt 1) || Tuần học 1…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Đợt nộp CCNN Thời gian
Xét chuyển điểm

Xét nhận LVTN, xét tốt nghiệp (đợt 1)

Tuần học 13 của HK *
Xét nhận LVTN, xét tốt nghiệp (đợt 2) Tuần học 1 của HK *
Xét tốt nghiệp (đợt 3) Tuần học 5 của HK *