Difference between revisions of "Tôi muốn biết thông tin về kết quả thi tuyển sinh, trúng tuyển và gọi nhập học ?"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “- Xem tại www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh”)
 
 
Line 1: Line 1:
- Xem tại www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh
+
- Xem tại : ''www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh''

Latest revision as of 07:02, 18 November 2015

- Xem tại : www.aao.hcmut.edu.vn/tuyensinh