Tóm tắt qui trình đóng trễ học phí (hoặc chưa thanh toán học phí)

From BKwiki
Revision as of 07:35, 10 November 2015 by Nhuquynh (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “# Mục danh sách số Chính quy - Trừ điểm rèn luyện (trừ 5 điểm/lần vi phạm) - Tại thời điểm đăng ký môn học cho học…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  1. Mục danh sách số

Chính quy

- Trừ điểm rèn luyện (trừ 5 điểm/lần vi phạm)

- Tại thời điểm đăng ký môn học cho học kỳ kế tiếp (ví dụ : học kỳ kế tiếp là học kỳ 2 15-16, dự kiến vào đầu tháng 12) Nộp đơn trình bày lý do trễ hạn để được xem xét mở đăng ký môn học online Tải mẫu đơn tại : WWW.AAO.HCMUT.EDU.VN --> SINH VIÊN --> BIỂU MẪU

  1. Mục danh sách số

Dự thính

Nộp đơn trình bày lý do trễ hạn để được xem xét phục hồi thời khoá biểu, lịch thi, mở đăng ký môn học online Tải mẫu đơn tại : WWW.AAO.HCMUT.EDU.VN --> SINH VIÊN --> BIỂU MẪU