Difference between revisions of "Tóm tắt qui trình đóng trễ học phí (hoặc chưa thanh toán học phí)"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 5: Line 5:
  
 
- Tại thời điểm đăng ký môn học cho học kỳ kế tiếp (ví dụ: học kỳ kế tiếp là học kỳ 2/ 15-16, dự kiến vào đầu tháng 12)
 
- Tại thời điểm đăng ký môn học cho học kỳ kế tiếp (ví dụ: học kỳ kế tiếp là học kỳ 2/ 15-16, dự kiến vào đầu tháng 12)
 +
 
Nộp đơn trình bày lý do trễ hạn để được xem xét mở đăng ký môn học online.  
 
Nộp đơn trình bày lý do trễ hạn để được xem xét mở đăng ký môn học online.  
 
Tải mẫu đơn tại : WWW.AAO.HCMUT.EDU.VN --> SINH VIÊN --> BIỂU MẪU
 
Tải mẫu đơn tại : WWW.AAO.HCMUT.EDU.VN --> SINH VIÊN --> BIỂU MẪU

Revision as of 08:40, 3 December 2015

Chính quy


- Trừ điểm rèn luyện (trừ 5 điểm/lần vi phạm)

- Tại thời điểm đăng ký môn học cho học kỳ kế tiếp (ví dụ: học kỳ kế tiếp là học kỳ 2/ 15-16, dự kiến vào đầu tháng 12)

Nộp đơn trình bày lý do trễ hạn để được xem xét mở đăng ký môn học online. Tải mẫu đơn tại : WWW.AAO.HCMUT.EDU.VN --> SINH VIÊN --> BIỂU MẪU


Dự thính


Nộp đơn trình bày lý do trễ hạn để được xem xét phục hồi thời khoá biểu, lịch thi, mở đăng ký môn học online Tải mẫu đơn tại : WWW.AAO.HCMUT.EDU.VN --> SINH VIÊN --> BIỂU MẪU