Sinh viên hệ cao đẳng chính qui muốn in bảng điểm

From BKwiki
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sinh viên hệ cao đẳng Khoa Hóa muốn đăng ký in bảng điểm thì liên hệ trực tiếp văn phòng Khoa Hóa.

Sinh viên hệ cao đẳng thuộc các khóa trước khóa 2005 muốn in bảng điểm thì liện hệ trực tiếp tại văn phòng Khoa. Sinh viên thuộc các khóa từ sau khóa 2005 thì in bảng điểm online theo qui trình hướng dẫn dành cho sinh viên hệ đại học chính qui.