Difference between revisions of "Số tín chỉ tối đa được phép đăng ký trong 1 HK chính"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Đã tẩy trống trang)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
Học kỳ chính
 
  
- Đối với SV bình thường: 21 TC
 
 
- Đối với SV có ĐTBTL ≥ 7,0: 25 TC
 
 
Học kỳ dự thính
 
 
- HK dự thính trong HK chính: tối đa 10 TC hoặc 4 môn (tùy điều kiện nào đến trước).
 
 
- HK dự thính hè: tối đa 12 TC hoặc 5 môn (tùy điều kiện nào đến trước). Có thể được xem xét ± 2 TC và ± 1 môn tùy theo học lực của SV.
 

Latest revision as of 09:32, 19 July 2017