Difference between revisions of "Rút môn học"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “Điểm 17 - Rút môn học, có TKB nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học Thời gian: trong 5 tuần đầu học kỳ tải bi…”)
 
(Đổi hướng đến Điểm R)
 
Line 1: Line 1:
Điểm 17 - Rút môn học, có TKB nhưng không tham dự thi không lấy điểm môn học
+
#đổi [[Điểm R]]
 
 
Thời gian: trong 5 tuần đầu học kỳ
 
 
 
tải biểu mẫu: www.aao.hcmut.edu.vn --> sinh viên--> biểu mẫu
 

Latest revision as of 15:31, 24 June 2015

Đổi hướng đến: