Difference between revisions of "Quy định về trình độ tiếng Anh"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 3: Line 3:
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
!Bậc cao đẳng
+
! Bậc, hệ đào tạo
hệ chính quy  !! Bậc cao đẳng
+
! Chuẩn tiếng Anh nhận LVTN
hệ chính quy
+
  ! Chuẩn tiếng Anh xét tốt nghiệp K.2009-K.2014
  ! Bậc đại học
+
 
hệ VLVH
+
  ! Chuẩn tiếng Anh xét tốt nghiệp từ K.2015
  ! Bậc đại học
 
hệ chính quy
 
 
|-
 
|-
|Điều kiện đăng ký môn Anh văn 1 và chuẩn Anh văn sau 2 năm học || 250 ||-------- || 250
+
|Đại học chính quy (đại trà) || 450<sup>(1)</sup> ||450 || 500
 
|-
 
|-
| Điều kiện nhận Luận văn tốt nghiệp ||350 || 400 || 400 (HK1/14-15)
+
| CT Kỹ sư tài năng ||450<sup>(1)</sup> || 550<sup>(2)</sup> || 550
 
+
|-
410 (HK2/14-15)
+
| Cao đẳng chính quy ||350 || 400 || 400
 
 
430 (HK1/15-16)
 
 
 
450 (HK2/15-16)
 
 
 
 
|-
 
|-
| Điều kiện xét tốt nghiệp ||400 || 400 || 450
+
| Đại học VLVH, ĐTTXa <sup>(3)</sup> ||350 || 400 || 400
 
|}
 
|}
  
 
 
 
(1) Tại học kỳ 1/15-16, chuẩn tiếng Anh nhận LVTN của hệ đại học chính quy (kể cả CT KSTN) là 430.
 
(1) Tại học kỳ 1/15-16, chuẩn tiếng Anh nhận LVTN của hệ đại học chính quy (kể cả CT KSTN) là 430.
 +
 
(2) Đối với K.2009 và K.2010, chuẩn tiếng Anh xét tốt nghiệp là 450. Đối với K.2011 và K.2012, chuẩn tiếng Anh xét tốt nghiệp là 500.
 
(2) Đối với K.2009 và K.2010, chuẩn tiếng Anh xét tốt nghiệp là 450. Đối với K.2011 và K.2012, chuẩn tiếng Anh xét tốt nghiệp là 500.
 +
 
(3) Đối với hệ VLVH, ĐTTXa thì còn chấp nhận kết quả kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh (theo định hướng TOEIC) hoặc môn AV400 do PĐT tổ chức.
 
(3) Đối với hệ VLVH, ĐTTXa thì còn chấp nhận kết quả kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh (theo định hướng TOEIC) hoặc môn AV400 do PĐT tổ chức.
 +
 
Các sinh viên đã tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh được xem là đạt chuẩn tiếng Anh để xét nhận LVTN và xét tốt nghiệp. Các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Hiệu trưởng quyết định.
 
Các sinh viên đã tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh được xem là đạt chuẩn tiếng Anh để xét nhận LVTN và xét tốt nghiệp. Các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Hiệu trưởng quyết định.
 +
 
Các chương trình đào tạo đặc biệt (PFIEV, Tiên tiến, Chất lượng cao, …) có thêm các quy định riêng về ngoại ngữ. Riêng SV Lào và Campuchia, không có yêu cầu về chuẩn ngoại ngữ khi tốt nghiệp (theo công văn 7500/BGDĐT-GDĐH ngày 15/10/2013).
 
Các chương trình đào tạo đặc biệt (PFIEV, Tiên tiến, Chất lượng cao, …) có thêm các quy định riêng về ngoại ngữ. Riêng SV Lào và Campuchia, không có yêu cầu về chuẩn ngoại ngữ khi tốt nghiệp (theo công văn 7500/BGDĐT-GDĐH ngày 15/10/2013).
  
 
[[Thể loại:Ngoại ngữ]]
 
[[Thể loại:Ngoại ngữ]]
 
[[Thể loại:Quy định học vụ]]
 
[[Thể loại:Quy định học vụ]]

Revision as of 08:07, 2 December 2015

Chuẩn tiếng Anh trong bảng sau ghi theo mức điểm TOEIC quốc tế tối thiểu, SV có thể đạt các loại chứng chỉ tiếng Anh khác nhau với mức điểm được quy đổi tương đương tại mục 5. SV nộp các chứng chỉ tại Phòng Đào tạo theo lịch nộp được thông báo mỗi học kỳ, tại thời điểm nộp chứng chỉ phải còn hiệu lực ít nhất một tháng. Nếu SV đã nộp chứng chỉ đủ yêu cầu nhận LVTN/tốt nghiệp thì không cần nộp lại chứng chỉ khi nhận LVTN/tốt nghiệp.

Bậc, hệ đào tạo Chuẩn tiếng Anh nhận LVTN Chuẩn tiếng Anh xét tốt nghiệp K.2009-K.2014 Chuẩn tiếng Anh xét tốt nghiệp từ K.2015
Đại học chính quy (đại trà) 450(1) 450 500
CT Kỹ sư tài năng 450(1) 550(2) 550
Cao đẳng chính quy 350 400 400
Đại học VLVH, ĐTTXa (3) 350 400 400


(1) Tại học kỳ 1/15-16, chuẩn tiếng Anh nhận LVTN của hệ đại học chính quy (kể cả CT KSTN) là 430.

(2) Đối với K.2009 và K.2010, chuẩn tiếng Anh xét tốt nghiệp là 450. Đối với K.2011 và K.2012, chuẩn tiếng Anh xét tốt nghiệp là 500.

(3) Đối với hệ VLVH, ĐTTXa thì còn chấp nhận kết quả kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh (theo định hướng TOEIC) hoặc môn AV400 do PĐT tổ chức.

Các sinh viên đã tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh được xem là đạt chuẩn tiếng Anh để xét nhận LVTN và xét tốt nghiệp. Các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Hiệu trưởng quyết định.

Các chương trình đào tạo đặc biệt (PFIEV, Tiên tiến, Chất lượng cao, …) có thêm các quy định riêng về ngoại ngữ. Riêng SV Lào và Campuchia, không có yêu cầu về chuẩn ngoại ngữ khi tốt nghiệp (theo công văn 7500/BGDĐT-GDĐH ngày 15/10/2013).