Difference between revisions of "Phần mềm Đăng ký môn học"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 299: Line 299:
 
|-
 
|-
 
| Lxx || Lớp đại học chính quy CS2 || SV ĐH chính quy, B2-ngày, CĐg || SV cao học, SV B2 tối, VLVH, ĐTTXa
 
| Lxx || Lớp đại học chính quy CS2 || SV ĐH chính quy, B2-ngày, CĐg || SV cao học, SV B2 tối, VLVH, ĐTTXa
 +
|-
 +
| Bxx || Lớp đại học B2-tối CS1 || SV ĐH B2-tối || SV ĐH chính quy, CĐg, B2-ngày, cao học, VLVH, ĐTTXa
 
|-
 
|-
 
| Cxx || Lớp cao đẳng chính quy || SV CĐg ||  
 
| Cxx || Lớp cao đẳng chính quy || SV CĐg ||  
Line 305: Line 307:
 
|-
 
|-
 
| TNxx || Lớp Tài năng || SV chương trình KSTN ||  
 
| TNxx || Lớp Tài năng || SV chương trình KSTN ||  
 +
|-
 +
| TTxx || Lớp chương trình Tiên tiến || SV chương trình Tiên tiến ||
 +
|-
 +
| CCxx || Lớp chương trình Chất lượng cao || SV chương trình Chất lượng cao ||
 +
|-
 +
| QTxx || Lớp chương trình Liên kết Quốc tế || SV chương trình Liên kết Quốc tế ||
 +
|-
 +
| Txx || Lớp hệ VLVH tại CS1 || SV VLVH ||
 +
|-
 +
| Xxx || Lớp ĐTTXa || SV ĐTTXa ||
 
|-
 
|-
 
| DTxx || Lớp dự thính hè/ngoài giờ CS1 || SV ĐH chính quy, B2, CĐg, SV cao học, SV B2 tối, VLVH, ĐTTXa ||  
 
| DTxx || Lớp dự thính hè/ngoài giờ CS1 || SV ĐH chính quy, B2, CĐg, SV cao học, SV B2 tối, VLVH, ĐTTXa ||  
Line 317: Line 329:
 
|-
 
|-
 
| EZxx || Lớp học lại hệ VLVH dùng BKeL || SV VLVH ||  
 
| EZxx || Lớp học lại hệ VLVH dùng BKeL || SV VLVH ||  
|-
 
| Bxx || Lớp đại học B2-tối CS1 || SV ĐH B2-tối || SV ĐH chính quy, CĐg, B2-ngày, cao học, VLVH, ĐTTXa
 
|-
 
| Txx || Lớp hệ VLVH tại CS1 || SV VLVH ||
 
|-
 
| Xxx || Lớp ĐTTXa || SV ĐTTXa ||
 
|-
 
| TTxx || Lớp chương trình Tiên tiến || SV chương trình Tiên tiến ||
 
|-
 
| CCxx || Lớp chương trình Chất lượng cao || SV chương trình Chất lượng cao ||
 
|-
 
| QTxx || Lớp chương trình Liên kết Quốc tế || SV chương trình Liên kết Quốc tế ||
 
 
|-
 
|-
 
| ---- || Dùng Đăng ký Kế hoạch học tập  || Tất cả
 
| ---- || Dùng Đăng ký Kế hoạch học tập  || Tất cả

Revision as of 08:07, 28 October 2015

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

(Draft version)

Contents

Giới thiệu

Nhằm cung cấp dịch vụ đăng ký môn học (ĐKMH) tốt hơn cho sinh viên (SV), nhà trường đưa vào sử dụng phần mềm ĐKMH trực tuyến mới có các tính năng kiểm tra đụng độ thời khóa biểu, môn học tiên quyết/trước, … Phần mềm này cho phép SV chủ động sắp xếp lịch học cá nhân như chọn nhóm lớp môn học (MH) và cả nhóm lớp bài tập/thực hành, … Phần mềm còn cho phép các đợt đăng ký nhỏ với các quyền khác nhau (xem, đăng ký mới, hủy đăng ký, …) cho từng nhóm SV trong một đợt đăng ký chính thức (như học kỳ chính, học kỳ dự thính, …). Khi SV chưa có điểm của một MH tiên quyết, phần mềm vẫn có thể cho phép SV đăng ký MH sau, nhưng kết quả cuối cùng sẽ được quyết định khi đã có kết quả học tập. Tài liệu này nhằm giúp SV sử dụng phần mềm đăng ký hữu hiệu.

Đăng nhập vào tài khoản

SV dùng tài khoản là MSSV và mật khẩu là mật khẩu email nhà trường đã cung cấp cho SV để đăng nhập. Đối với các học viên cao học K2013, thêm ký tự '5' trước MSSV. Xem thêm Hệ thống xác thực tập trung.

Lưu ý:

 • Sau vào website, trình duyệt có thể sẽ cảnh báo về chứng chỉ an toàn của trang web, SV cứ bỏ qua và tiếp tục truy cập.
 • Nếu đổi mật khẩu tại BKĐT-Portal, khoảng 6 giờ sau, mật khẩu này mới có hiệu lực khi đăng nhập vào email và đăng ký môn học.
 • Nếu sau khi vào được trang chủ ĐKMH mà vẫn không thấy hiển thị tên của mình thì có thể nhấn F5 (Refresh) để trang web cập nhật trạng thái đúng nhất.
 • Nếu gặp thông báo "Xin lỗi, bạn chưa đăng nhập hoặc tài khoản của bạn không được cấp quyền này.", có nghĩa là SV không có quyền đăng ký trong đợt này. SV cần phải thoát ra khỏi phiên làm việc lập tức và đăng nhập trở lại theo đúng lịch ĐKMH của Phòng Đào tạo. Nếu đã đúng lịch mà vẫn không được, cần liên hệ Phòng Đào tạo để kiểm tra tình trạng của mình.

Màn hình chính

Nhấn icon hoặc thanh menu "ĐĂNG KÝ MÔN HỌC" để bắt đầu quy trình đăng ký môn học.

Quy trình đăng ký

Quy trình Đăng ký môn học

Thời khóa biểu sơ bộ

Nếu SV có đăng ký kế hoạch học tập (dùng chính phần mềm Đăng ký môn học và chọn Kỳ/Đợt đăng ký Kế hoạch học tập để đăng ký) hoặc các SV ở học kỳ 1 năm thứ 2 hoặc trong trường hợp cần thiết, Phòng Đào tạo sẽ xếp thời khóa biểu (TKB) sơ bộ cho các SV và cập nhật vào phần mềm. Đây là kết quả ĐKMH tạm thời của SV. Sau khi có kết quả tạm thời này, SV có quyền điều chỉnh thay đổi tùy theo nhu cầu học tập của mình.

Các bước đăng ký

 1. Bước 0. Chọn đợt đăng ký: tại một thời điểm có thể có nhiều đợt đăng ký với các mục tiêu khác nhau: Kế hoạch học tập, Dự thính, Chính thức, Vừa làm vừa học, Quốc tế, ... Mỗi đợt có thể có nhiều đợt chi tiết. Mỗi đợt chi tiết có thể có nhiều lịch đăng ký cụ thể.
 2. Bước 1. Đăng ký môn học: SV chọn các nhóm lớp môn học đưa vào danh sách đăng ký dự kiến. Các môn học sẽ được kiểm tra các ràng buộc cần thiết như môn học tiên quyết, trước, song hành. Các nhóm lớp sẽ được kiểm tra trùng thời khóa biểu, ...
 3. Bước 2. Xác nhận danh sách đăng ký dự kiến: chỉ các nhóm môn học đã có xác nhận đồng ý đăng ký mới được Phòng Đào tạo (PĐT) xem xét.
 4. Bước 3. PĐT hậu kiểm toàn bộ các đăng ký của SV: sĩ số tối thiểu của mỗi lớp, thay đổi TKB từ các Khoa, các trường hợp đặc biệt khác, ... Sau khi hậu kiểm, PĐT sẽ công bố kết quả ĐKMH chính thức cho SV thông qua công cụ Xem Thời khóa biểu (trang mybk.hcmut.edu.vn).
 5. Bước 4. SV theo dõi TKB của mình trên công cụ Xem Thời khóa biểu. Lưu ý các mốc thời gian trên thông báo đăng ký môn học ở mỗi học kỳ.

Bước 0. Chọn Đợt đăng ký

Chọn Đợt đăng ký

Ở một học kỳ (HK) hoặc một thời điểm có thể có nhiều Đợt đăng ký.

Ví dụ: Trước học kỳ 1 của năm học 2015-2016 (HK151), Phòng Đào tạo (PĐT) mở một Đợt đăng ký Kế hoạch học tập HK151 để các SV đăng ký trước các môn học SV có nhu càu học trong HK151. PĐT sẽ dùng thông tin này để xếp TKB sơ bộ cho các SV.

Đợt đăng ký đã được chọn


Sau khi chọn đợt đăng ký, nhấn nút "ĐĂNG KÝ MỚI" để bắt đầu quá trình đăng ký.

Chọn Đợt đăng ký từ danh sách dropbox


Nếu đã có đăng ký trước đó (hoặc đã được xếp TKB sơ bộ trước), ở trang này sẽ hiển thị danh sách các (nhóm lớp) môn học mà SV mong muốn đăng ký. Để điều chỉnh, nhấn nút "ĐĂNG KÝ MÔN HỌC".

Chọn tiếp tục đăng ký môn học khi đã đăng ký trước đó

Chọn Đợt đăng ký chi tiết

Trong một Đợt đăng ký, có nhiều đợt đăng ký chi tiết tùy theo lịch đăng ký, loại hình đăng ký.

Ví dụ: Trong HK151, có 02 đợt đăng ký chi tiết là "HK151 - ĐKMH Học kỳ 1/2015-2016" và "HK151-DT - ĐKMH Dự thính chuyển hệ HK1/2015-2016".

Đợt chi tiết nào đang được chọn sẽ có dấu tick (✓) bên trái. Bấm lên tên đợt chi tiết để chọn đợt chi tiết khác.

SV xem các quy định về loại hình đăng ký (ví dụ như: Dự thính chuyển hệ) để nắm rõ các quy định về các môn học, các nhóm môn học được phép đăng ký trong một đợt chi tiết.

Chọn Đợt đăng ký chi tiết từ danh sách

Mỗi đợt chi tiết có thể có nhiều Lịch đăng ký, được trình bày trong khung "LỊCH ĐĂNG KÝ". Các thao tác diễn ra trong thời gian không có trong Lịch đăng ký sẽ không được ghi nhận.


Đợt đăng ký chi tiết không có lịch (đã quá thời hạn, ...)


Bước 1. Chọn Môn học đăng ký

Các thao tác đăng ký môn học sẽ cập nhật vào trong Danh sách đăng ký dự kiến. Trong danh sách này, có các (nhóm lớp) môn học đã được SV xác nhận (ở bước 2 trước đó, hoặc từ TKB sơ bộ). Các (nhóm lớp) môn học mới thêm vào sẽ chờ được SV xác nhận (ở bước 2).

Lưu ý quan trọng

1. Hệ thống sẽ kiểm tra các điều kiện ràng buộc của môn học (tiên quyết, trước, song hành), trùng thời khóa biểu, ... và số SV đăng ký tối đa vào một nhóm lớp môn học ngay thời điểm đăng ký. Tuy nhiên, hệ thống sẽ kiểm tra lại lần nữa ở Bước 2-Xác nhận. Có thể có tình trạng ở Bước 1, SV đã đăng ký vào một nhóm, nhưng sang Bước 2, hệ thống không cho phép đăng ký vì quá sĩ số. Như vậy, Bước 1 chỉ dùng để chọn nhóm lớp môn học muốn đăng ký, nhưng chưa chắc chắn đã có tên trong danh sách SV của nhóm lớp môn học.

2. PĐT có bước hậu kiểm (Bước 3), sau bước này có thể có một số nhóm bị hủy (sĩ số quá ít, theo yêu cầu của các Khoa, ...) hoặc do các ràng buộc khác đối với SV, nên một số SV có thể sẽ bị hủy đăng ký một số nhóm lớp môn học mặc dù đã có đủ điều kiện ở bước 1, cũng như đã xác nhận ở bước 2.

Mẹo hay:

 • SV nên đăng ký kế hoạch trước để được xếp TKB sơ bộ
 • SV nên chọn đăng ký trước các môn học quan trọng, khó đăng ký và xác nhận ngay rồi có thể quay lại bước 1 để đăng ký tiếp các môn khác

Bước 1.1. Chọn một Nhóm lớp môn học đưa vào DS đăng ký dự kiến

Đăng ký một nhóm lớp môn học

Trong khung "BƯỚC 1: CHỌN MÔN HỌC ĐĂNG KÝ" là danh sách các (nhóm lớp) môn học dự kiến mở trong Đợt đăng ký này.

Hệ thống chỉ hiển thị MẶC ĐỊNH các môn theo CTDT của SV và các môn SV chưa đạt.


Các môn học mặc nhiên được hiển thị để chọn


Từ danh sách các môn học, nhấn vào nút "cộng" (+) tại một môn học để hiển thị toàn bộ danh sách các nhóm lớp môn học có mở của môn học trong đợt này. Nhấn nút "trừ" (-) để tắt danh sách các nhóm lớp môn học của một môn học.

Mỗi môn học sẽ kèm theo thời khóa biểu cụ thể (theo tuần, thứ, tiết, phòng học và cơ sở) để SV lựa chọn. Các thông tin khác gồm tên nhóm ("Nhóm lớp"), sĩ số tối đa ("Số SV tối đa") và số SV đã đăng ký vào nhóm lớp này ("Số SV đăng ký").

Nhấn nút "Chọn" tại cột "Đăng ký" để thêm nhóm lớp môn học này vào trong danh sách dự kiến của mình. SV lưu ý đăng ký đúng các nhóm lớp của mình, ví dụ nhóm TNxx dành cho SV chương trình Tài năng, Pxxx dành cho SV Việt-Pháp, TTxx dành cho SV tiên tiến, Axxx là các lớp đại trà học tại CS1, Lxxx là các lớp đại trà học tại CS2, ... Xem thêm danh sách các nhóm lớp và loại hình SV tham gia học trong quy chế học vụ (và các thông báo ĐKMH).

Chọn một Nhóm lớp môn học


Một số môn học có thể không có lịch học cụ thể, ví dụ như môn Luận văn tốt nghiệp. Hoặc một số nhóm lớp không có nút "Chọn" để đăng ký khi nhóm lớp này không cho phép SV đăng ký (lớp dành cho các khóa khác, lớp có sĩ số -1, lớp đã đầy, ...). SV cần chọn nhóm lớp khác.


Một số Nhóm lớp môn học đặc biệt

Tìm kiếm các môn học có mở trong đợt

Để tìm kiếm một môn học, SV có thể gõ vào ô "Mã môn học" một phần Mã số môn học, tên môn học và nhấn nút "Tìm kiếm" để tìm và hiển thị các môn học tương ứng. Lưu ý tên môn học có thể có hoặc không có dấu. Để hiển thị mặc định, nhấn nút "Xóa tìm kiếm".

Trong một số trường hợp, hệ thống không tìm thấy danh sách các môn học mặc định theo CTDT của SV nên danh sách có thể rỗng. SV cần tìm kiếm các môn học cần thiết.

Mẹo hay: Để hiển thị toàn bộ danh sách các môn học có mở trong đợt, nhập vào ô "Mã môn học" 01 khoảng trắng và nhấn nút "Tìm kiếm".

Tìm kiếm môn học


Đăng ký các môn học có kèm Bài tập/Thực hành/Thí nghiệm là thành phần của môn học

Một số môn học có các lớp Bài tập/Thực hành/Thí nghiệm là thành phần của môn học nhưng được xếp lịch riêng. Các nhóm lớp môn học Lý thuyết và Bài tập/Thực hành/Thí nghiệm sẽ được thể hiện chung một danh sách của cùng một môn học, sau phần Lý thuyết đến phần Bài tập/Thực hành/Thí nghiệm. SV cần phải chọn cả nhóm lớp Lý thuyết và nhóm lớp Bài tập/Thực hành/Thí nghiệm để được tính đủ là đăng ký một môn học.


Lưu ý:

 • Trong trường hợp này, SV lưu ý các nhóm lớp Bài tập/Thực hành/Thí nghiệm sẽ được phân từng cụm phụ thuộc vào nhóm lớp Lý thuyết. SV theo dõi trong TKB dự kiến công bố trên trang web Đào tạo (www.aao.hcmut.edu.vn) để biết được nhóm Bài tập nào thuộc về nhóm Lý thuyết nào để đăng ký đúng.
 • Trong một số trường hợp, SV có thể bị trùng giờ hoặc bị các ràng buộc khác dẫn đến nhóm Lý thuyết thì được xác nhận, còn lớp Bài tập thì không được xác nhận, hoặc ngược lại. Trường hợp này nhóm môn học đã được xác nhận có thể sẽ bị hủy để đảm bảo là cặp Lý thuyết/Bài tập phải được học đồng thời. SV có thể tự hủy để đăng ký lại trong thời gian cho phép.

Nhóm lớp môn học Lý thuyết và Bài tập/Thực hành/Thí nghiệm thể hiện cùng một danh sách

Thông báo lỗi khi chọn môn học

Phần mềm sẽ kiểm tra các điều kiện ràng buộc khi SV chọn đăng ký một nhóm lớp môn học. Các thông báo này sẽ xuất hiện nhu một hộp thoại. Rê chuột về góc trên bên phải của hộp thoại để hiển thị nút đóng hộp thoại (dấu "X"), nhấn nút này để đóng hợp thoại.

Thông báo các ràng buộc khi đăng ký


Bước 1.2. Hiệu chỉnh Nhóm lớp môn học trong DS đăng ký dự kiến

Đổi nhóm cho một nhóm lớp

Bấm vào tên nhóm lớp môn học trong khung "DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN" để hiển thị màn hình "HIỆU CHỈNH NHÓM LỚP MÔN HỌC". Trong màn hình này, nhấn nút "Chuyển nhóm" trên nhóm môn học tương ứng để chuyển sang nhóm mới.


Đổi Nhóm lớp môn học


Hủy đăng ký một nhóm lớp

Bấm vào nút hình thùng rác bên cạnh phải của một nhóm lớp môn học trong khung "DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN" để hủy đăng ký cho nhóm lớp này.

Hủy Nhóm lớp môn học


Sau khi hủy một nhóm, nhóm này chắc chắn không còn có trong danh sách đăng ký dự kiến mà PĐT nhận được. Tuy nhiên, nhóm này vẫn còn xuất hiện trong danh sách và bị gạch ngang để giúp SV nhớ các thao tác mình đã làm. Sau bước xác nhận, các nhóm này sẽ biến mất khỏi danh sách hiển thị.


Nhóm lớp môn học đã hủy

Lưu ý chung khi điều chỉnh

Lưu ý 1:

 • Chỉ được phép chuyển nhóm hoặc xóa trong thời hạn cho phép
 • Không cho phép chuyển nhóm/xóa các nhóm đã khóa (có hình ổ khóa bên cạnh phải của nhóm lớp môn học)
 • Các nhóm lớp Lý thuyết và Bài tập phải tương thích như đã nói ở trên (chuyển nhóm Lý thuyết có khi cần chuyển cả nhóm Bài tập và xóa nhóm Lý thuyết phải xóa luôn nhóm Bài tập)


Các Nhóm lớp môn học đã khóa

Lưu ý 2:

Khi đăng ký, một số nhóm lớp môn học sẽ không thỏa điều kiện đăng ký hoặc có các sai sót trong quá trình thao tác. Khi đó ở cột "Thỏa điều kiện ĐK" sẽ không có dấu tick mà là một dấu chấm than trong khung tam giác. Khi nhấn vào ký hiệu này, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lý do.

Các Nhóm lớp môn học đăng ký nhưng không thỏa điều kiện

Trợ giúp về Lịch sử đăng ký và Kết quả học tập theo Chương trình đào tạo

Xem Lịch sử đăng ký

Trong quá trình đăng ký, SV có thể xem lại lịch sử các thao tác đăng ký của mình bằng cách nhấn vào nút "Xem lịch sử đăng ký".

Lưu ý:

 1. Có thể phải chọn đúng Đợt đăng ký chi tiết để hiển thị đúng Lịch sử đăng ký của Đợt đăng ký chi tiết này. Chọn sai đợt chi tiết có thể sẽ không hiển thị đúng lịch sử các thao tác.
 2. Trong lịch sử đăng ký, mục ghi "Xác nhận kết quả" là rất quan trọng vì đó là thao tác Xác nhận danh sách đăng ký ở bước 2. Một số SV đã không thao tác xác nhận ở bước 2 sẽ không có kết quả xác nhận đúng.


Xem Lịch sử đăng ký của một Đợt đăng ký (chi tiết)


Xem Kết quả học tập theo Chương trình đào tạo

Để theo dõi kết quả các môn học của cá nhân so với Chương trình đào tạo của mình, SV nhấn nút "Xem CTĐT". Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ chương trình đào tạo của SV và đánh dấu tick cho các môn học đã Đạt, dấu chấm hỏi cho các môn học Chưa có kết quả và để trống cho các môn chưa học hoặc chưa đạt.

Một số SV có thể có hiển thị CTDT không chính xác do chưa được cập nhật tình trạng chuyên ngành. Việc này không ảnh hưởng đến việc xét tốt nghiệp của SV về sau.

Nếu kết quả cập nhật không chính xác, SV liên hệ PĐT để xác minh lại.

Xem Kết quả học tập so với CTDT

Bước 2. Xác nhận danh sách đăng ký dự kiến

Sau khi chọn đăng ký các nhóm lớp môn học, nhấn nút "CHUYỂN SANG BƯỚC 2: XÁC NHẬN DANH SÁCH ĐĂNG KÝ” để bất đầu xác nhận.

Chuyển sang Bước 2: Xác nhận danh sách đăng ký

Ở màn hình xác nhận, SV kiểm tra kỹ các nhóm lớp môn học mà mình đăng ký trong khung "BƯỚC 2: XÁC NHẬN DANH SÁCH ĐĂNG KÝ” và nhấn nút "ĐỒNG Ý XÁC NHẬN - TIẾP TỤC” để chính thức xác nhận có đăng ký. Khi đó, danh sách đăng ký chính thức sẽ có đánh dấu tick trong cột "SV đồng ý ĐK?”.

Bước 2: Xác nhận danh sách đăng ký


Hệ thống sẽ kiểm tra lại các điều kiện lần nữa, nhất là vấn đề số SV đăng ký để đánh giá điều kiện đăng ký. Chỉ các trường hợp đủ điều kiện đăng ký mới được xem xét.

Kết quả của bước 2

Lưu ý rằng, khi khi xác nhận ở Bước 2 này, tên của SV mới chính thức đưa vào danh sách SV của một nhóm lớp môn học. Như vậy, có trường hợp là SV đã chọn đăng ký và đã thỏa điều kiện ở bước 1 nhưng không đăng ký được ở bước xác nhận vì đã quá sĩ số cho phép của lớp.

Kết quả của bước 2 - Xác nhận không thành công

Nếu vì lý do nào đó, SV không đồng ý xác nhận, có thể nhấn nút "KHÔNG ĐỒNG Ý - QUAY LẠI" để hủy bỏ thao tác xác nhận và quay lại Bước 1 để tiếp tục đăng ký.

Bước 3. Hậu kiểm dữ liệu đăng ký

Sau thời điểm cho phép đăng ký của mỗi đợt, PĐT sẽ nhận toàn bộ dữ liệu SV đăng ký môn học và tiến hành hậu kiểm dữ liệu. Sau bước này, kết quả ĐKMH chính thức của SV sẽ được công bố.

Lưu ý:

 • Sau bước này có thể có một số nhóm bị hủy (sĩ số quá ít, theo yêu cầu của các Khoa, ...) hoặc do các ràng buộc khác đối với SV, nên một số SV có thể sẽ bị hủy đăng ký một số nhóm lớp môn học mặc dù đã có đủ điều kiện ở bước 1, cũng như đã xác nhận ở bước 2

Bước 4. Kiểm tra kết quả ĐKMH

SV xem kết quả ĐKMH sau khi PĐT hậu kiểm toàn bộ các điều kiện ở công cụ “Xem thời khóa biều (CQ)” hoặc trong trường hợp đăng ký Kiểm tra Anh văn đầu vào là công cụ “Xem lịch thi/kiểm tra (CQ)” ở trang mybk.hcmut.edu.vn.

Lưu ý:

 • PĐT chỉ nhận dữ liệu và hậu kiểm sau khi kết thúc thời gian đăng ký từng đợt nên SV cần đợi đến sau khi PĐT hậu kiểm và công bố kết quả ĐKMH để biết kết quả chính thức của mình

Các trường hợp đặc biệt

Đăng nhập không thành công

SV xem lại vấn đề Hệ thống xác thực tập trung.

Không đủ điều kiện đăng ký

Trong một số trường hợp, SV không được phép đăng ký môn học trong Đợt đăng ký, hệ thống sẽ thông báo để SV được biết.

Cấm đăng ký môn học


Khi SV tắt thông báo này đi và tiếp tục nhấn nút "Đăng ký mới" hoặc "Đăng ký môn học" để vào màn hình đăng ký môn học (Bước 1), SV sẽ thấy thông tin chi tiết cụ thể các lý do bị cấm đăng ký. Trong trường hợp lý do không rõ ràng, hoặc có thắc mắc, SV liên hệ PĐT để được giải quyết.

Các lý do cấm đăng ký môn học

Đã đăng ký nhưng không có kết quả ĐKMH

Có các khả năng sau:

1. SV đã đăng ký các môn học vào trong Danh sách đăng ký dự kiến, nhưng không xác nhận ở bước 2. Hoặc đã xác nhận ở bước 2, nhưng các môn đăng ký đều không thỏa điều kiện (ví dụ quá sĩ số). Khi đó, PĐT không nhận danh sách này của SV nên SV không có kết quả ĐKMH.

SV không có danh sách đăng ký dự kiến


Các SV nên kiểm tra để đảm bảo là mình đã đăng ký và các đăng ký đều có xác nhận (Cột "SV đồng ý ĐK?" có đánh dấu tick).

SV không xác nhận danh sách đăng ký dự kiến

2. SV đã đăng ký và có xác nhận đầy đủ nhưng các lớp bị hủy vì các lý do bất khả kháng. SV có thể nhìn trong Lịch sử đăng ký để thấy các thông báo hủy lớp của PĐT.

SV bị hủy lớp


3. SV đã đăng ký và có xác nhận đầy đủ nhưng bị hủy kết quả ĐKMH (TKB) vì các lý do khác (Nợ HP, đã có quyết định tạm dừng/thôi học, ...). SV cần kiểm tra lại các ràng buộc và liên hệ PĐT để biết thêm thông tin.

4. SV đã đăng ký và có xác nhận đầy đủ nhưng trên công cụ Xem Thời khóa biểu không thể hiện đúng như đăng ký. SV cần xem kỹ thời gian công bố kết quả vì PĐT cần phải đợi hết đợt đăng ký mới bắt đầu hậu kiểm rồi mới công bố.

5. Các trường hợp khác, SV liên hệ PĐT để biết thêm chi tiết.

Không cho đăng ký vào một nhóm

SV lưu ý vấn đề Nhóm môn học mở cho từng loại hình đào tạo khác nhau. Để đăng ký diện Dự thính chuyển hệ, SV phải chọn Đợt đăng ký chi tiết dành cho Dự thính chuyển hệ.

SV tham khảo bảng sau đây, hoặc các Quy chế học vụ/Thông báo ĐKMH:

Nhóm lớp Giải thích Diện SV bình thường Diện SV học dự thính chuyển hệ
Axx Lớp đại học chính quy CS1 SV ĐH chính quy, B2-ngày, CĐg SV cao học, SV B2 tối, VLVH, ĐTTXa
Lxx Lớp đại học chính quy CS2 SV ĐH chính quy, B2-ngày, CĐg SV cao học, SV B2 tối, VLVH, ĐTTXa
Bxx Lớp đại học B2-tối CS1 SV ĐH B2-tối SV ĐH chính quy, CĐg, B2-ngày, cao học, VLVH, ĐTTXa
Cxx Lớp cao đẳng chính quy SV CĐg
Pxx Lớp Việt-Pháp SV chương trình Việt-Pháp
TNxx Lớp Tài năng SV chương trình KSTN
TTxx Lớp chương trình Tiên tiến SV chương trình Tiên tiến
CCxx Lớp chương trình Chất lượng cao SV chương trình Chất lượng cao
QTxx Lớp chương trình Liên kết Quốc tế SV chương trình Liên kết Quốc tế
Txx Lớp hệ VLVH tại CS1 SV VLVH
Xxx Lớp ĐTTXa SV ĐTTXa
DTxx Lớp dự thính hè/ngoài giờ CS1 SV ĐH chính quy, B2, CĐg, SV cao học, SV B2 tối, VLVH, ĐTTXa
LDxx Lớp dự thính hè/ngoài giờ CS2 SV ĐH chính quy, B2, CĐg, SV cao học, SV B2 tối, VLVH, ĐTTXa
CDxx Lớp dự thính cao đẳng hè/ngoài giờ CS1 SV CĐg
KDxx Lớp dự thính hệ VLVH tại CS1 SV VLVH
RZxx Lớp học lại hệ VLVH tại CS1 SV VLVH
EZxx Lớp học lại hệ VLVH dùng BKeL SV VLVH
---- Dùng Đăng ký Kế hoạch học tập Tất cả

SV Cao học/NCS/B2/VLVH đăng ký không được

Xin mở rộng sĩ số

Đăng ký khi thiếu ràng buộc môn học tiên quyết/trước/song hành

Đăng ký học chung với các môn TT/TTTN/LVTN

SV chương trình Tài năng đăng ký nhóm đại trà