Nhập học

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search

Đây là hướng dẫn sử dụng Phần mềm nhập học của ĐH Bách Khoa

Phần mềm này nhằm hướng dẫn các công việc phải thực hiện khi Tân sinh viên làm thủ tục Nhập học.

Sinh viên truy cập vào website https://mybk.hcmut.edu.vn/nhaphoc

Trang nhập học

Hướng dẫn sử dụng

Các công việc phải thực hiện khi nhập học

- Nộp tạm ứng học phí và phí nhập học tại ngân hàng.
- Nộp phiếu báo kết quả thi THPT Quốc gia để xác nhận nhập học và nhận "Biên nhận nhập học và chứng nhận sinh viên tạm thời".
- Chụp hình để đăng ký làm thẻ sinh viên lần đầu.
- Nhận lịch sinh hoạt công dân đầu khóa.
- Khai lý lịch tân sinh viên (sinh viên phải hoàn tất để có thể kích hoạt tài khoản BKNetID).
- Kích hoạt tài khoản BKNetID (phải kích hoạt để có thể sử dụng các dịch vụ của trường cung cấp cho sinh viên).
- Đăng ký lịch đi khám sức khỏe đầu khóa (lưu ý chọn lịch phù hợp với nơi học của sinh viên).
- Đăng ký lịch nộp các hồ sơ tân sinh viên.

Giao diện đăng nhập

Trang nhập mã số nhập học Trang nhập mật khẩu nhập học

Sinh viên dùng mã số nhập học và mật khẩu được cấp trong phiếu "Biên nhận nhập học và chứng nhận sinh viên tạm thời".

Khai lý lịch tân sinh viên

- Bước 1: Sinh viên khai các thông tin cần có để in sơ yếu lý lịch nhập học.
- Bước 2: Sinh viên xác nhận hoàn tất bản khai. In ra sơ yếu lý lịch và mẫu đăng ký mở tài khoản ngân hàng OCB.

Lưu ý:
- Sau khi xác nhận hoàn tất thì Sinh viên sẽ không chỉnh sửa thông tin được nữa.
- Nếu có nhu cầu chỉnh sửa thì Sinh viên khai lại hồ sơ khác và in ra.
- Những thông tin Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, ngành trúng truyển. Sinh viên sẽ không chỉnh sửa được các thông tin này. Nếu xảy ra sai xót, Sinh viên vui lòng phản hồi về bộ phận hỗ trợ để cập nhật lại thông tin.


Khai lý lịch tân sinh viên

Kích hoạt BKNetID

Sinh viên chỉ có thể kích hoạt sau khi hoàn tất khai lý lịch tân sinh viên.
Kích hoạt BKNetID
Nhập mật khẩu khởi động (mật khẩu nhập học)
Kích hoạt BKNetID
Nhập các thông tin tài khoản
Lưu ý:
- Tên BKNetID này là tên email của sinh viên dùng để trao đổi với nhà trường do đó tên tài khoản phải tường minh, nghiêm túc, không dùng các từ ngữ phản cảm, phạm luật.
- Email liên kết phải là email đang sử dụng.
Kích hoạt BKNetID


Các câu hỏi thường gặp

1. Trường hợp không cho chỉnh sửa hồ sơ:
-> Khi đã xác nhận hoàn tất hồ sơ thì sinh viên không thể chỉnh sửa hồ sơ hiện tại được nữa. Nếu muốn chỉnh sửa sinh viên cần tạo mới hồ sơ khác.
2. Trường hợp chưa chọn đăng ký Ngân Hàng OCB hay chưa chọn nơi khám sk BHY:
-> Sinh viên tạo mới lại hồ sơ khác >> khai >> và in lại hồ sơ mới
3. Trường hợp thiếu tên trường THPT, tên tổ hợp môn,..:
-> Sinh viên gửi email tới pdt@hcmut.edu.vn đễ thông báo thiếu dữ liệu. Nhà trường sẽ bổ sung dữ liệu sau đó sinh viên có thể khai hồ sơ.
4. Trường hợp đã kích hoạt BKNet mà không nhận được email:
-> Sinh viên check lại email ở thư mục spam. Nếu vẫn không nhận được email mà vẫn có thể vào MyBK thì sinh viên có thể không cần quan tâm với việc nhận được mail kích hoạt.
Trường hợp không nhận được mail xác nhận và không để đăng nhập vào MyBK -> sinh viên tới Tổ Kỹ Thuật PĐT để được hỗ trợ.