Nhập học

From BKwiki
Revision as of 02:38, 27 July 2018 by Btdung (talk | contribs) (Tạo trang mới với nội dung “'''Đây là hướng dẫn của Phần mềm nhập học của ĐH Bách Khoa)''' Phần mềm này nhằm hướng dẫn các công việc phải th…”)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Đây là hướng dẫn của Phần mềm nhập học của ĐH Bách Khoa)

Phần mềm này nhằm hướng dẫn các công việc phải thực hiện khi Tân sinh viên làm thủ tục Nhập học.

Trang nhập học