Difference between revisions of "Nhập học"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 4: Line 4:
  
 
[[Tập tin:nh_01.png|640px|Trang nhập học]]
 
[[Tập tin:nh_01.png|640px|Trang nhập học]]
 +
 +
== Hướng dẫn sử dụng ==
 +
 +
=== Giao diện đăng nhập  ===
 +
 +
[[Tập tin:nh_02_1.png|590px|Trang nhập mã số nhập học]]
 +
[[Tập tin:nh_02_2.png|600px|Trang nhập mật khẩu nhập học]]

Revision as of 02:53, 27 July 2018

Đây là hướng dẫn của Phần mềm nhập học của ĐH Bách Khoa)

Phần mềm này nhằm hướng dẫn các công việc phải thực hiện khi Tân sinh viên làm thủ tục Nhập học.

Trang nhập học

Hướng dẫn sử dụng

Giao diện đăng nhập

Trang nhập mã số nhập học Trang nhập mật khẩu nhập học