Difference between revisions of "Làm lại thẻ sinh viên"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “Trường hợp làm mất thẻ: - Tải Phiếu đăng ký làm thẻ SV tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu - Điền thông t…”)
 
Line 1: Line 1:
Trường hợp làm mất thẻ:
+
'''1- Trường hợp làm mất thẻ:'''
  
- Tải Phiếu đăng ký làm thẻ SV tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu
+
* Tải Phiếu đăng ký làm thẻ SV tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu
 +
 +
* Điền thông tin và nộp tại P.CTCT-SV --> Nhận lại Phiếu đăng ký làm thẻ SV với xác nhận của P.CTCT-SV
  
- Điền thông tin và nộp tại P.CTCT-SV --> Nhận lại Phiếu đăng ký làm thẻ SV với xác nhận của P.CTCT-SV
+
* Nộp Phiếu đăng ký làm thẻ SV (có xác nhận của P.CTCT-SV) tại PĐT và nhận phiếu hẹn
  
- Nộp Phiếu đăng ký làm thẻ SV (có xác nhận của P.CTCT-SV) tại PĐT và nhận phiếu hẹn
+
* Nhận thẻ SV tại PĐT vào ngày hẹn
  
- Nhận thẻ SV tại PĐT vào ngày hẹn
+
'''2- Trường hợp làm lại thẻ do thẻ cũ, mờ:'''
  
Trường hợp làm lại thẻ do thẻ cũ, mờ:
+
* Tải Phiếu đăng ký làm thẻ SV tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu
  
- Tải Phiếu đăng ký làm thẻ SV tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu
+
* Nộp Phiếu đăng ký làm thẻ SV và thẻ SV cũ tại PĐT và nhận phiếu hẹn
  
- Nộp Phiếu đăng ký làm thẻ SV và thẻ SV cũ tại PĐT và nhận phiếu hẹn
+
* Nhận thẻ SV tại PĐT vào ngày hẹn
 
 
- Nhận thẻ SV tại PĐT vào ngày hẹn
 

Revision as of 03:10, 7 April 2015

1- Trường hợp làm mất thẻ:

  • Tải Phiếu đăng ký làm thẻ SV tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu
  • Điền thông tin và nộp tại P.CTCT-SV --> Nhận lại Phiếu đăng ký làm thẻ SV với xác nhận của P.CTCT-SV
  • Nộp Phiếu đăng ký làm thẻ SV (có xác nhận của P.CTCT-SV) tại PĐT và nhận phiếu hẹn
  • Nhận thẻ SV tại PĐT vào ngày hẹn

2- Trường hợp làm lại thẻ do thẻ cũ, mờ:

  • Tải Phiếu đăng ký làm thẻ SV tại www.aao.hcmut.edu.vn --> Sinh viên --> Biểu mẫu
  • Nộp Phiếu đăng ký làm thẻ SV và thẻ SV cũ tại PĐT và nhận phiếu hẹn
  • Nhận thẻ SV tại PĐT vào ngày hẹn