Difference between revisions of "Kéo dài thời gian học"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “- Các trường hợp sau đây được phép kéo dài thêm 1 HK: o SV người nước ngoài. o SV diện chính sách (đối tượng ưu tiê…”)
 
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
- Các trường hợp sau đây được phép kéo dài thêm 1 HK:
+
- SV tạm dừng do thi hành nghĩa vụ quân sự: thời gian học tập tối đa được cộng thêm số học kỳ (tối đa 6 học kỳ) đã tạm dừng do thi hành nghĩa vụ quân sự (xem Điều 25).
  
o SV người nước ngoài.
+
- Các trường hợp sau được kéo dài thời gian đào tạo tối đa một học kỳ:
  
o SV diện chính sách (đối tượng ưu tiên nhóm 1 và 2, khu vực 1 theo quy chế tuyển sinh).
+
+ SV là người nước ngoài;
  
o SV là người khuyết tật, các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng xem xét quyết định.
+
+ SV được hưởng ưu tiên theo đối tượng (nhóm ưu tiên 1 và 2) hoặc hưởng ưu tiên theo khu vực 01 được quy định trong quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng chính quy hiện hành;
  
Sinh viên diện kéo dài thể nộp đơn đề nghị kéo dài thời gian học thêm 1 học kỳ (đính kèm các giấy tờ diện chính sách)để hoàn thành chương trình đào tạo. Nhà trường sẽ xem xét và ra quyết định
+
+  SV liên kết quốc tế đã Thư đồng ý tiếp nhận của trường liên kết
 +
 
 +
+  SV là người khuyết tật
 +
 
 +
+  SV thỏa điều kiện xét tốt nghiệp về việc hoàn thành CTGD (số TCTLN và điểm TBTLN) nhưng chưa đủ các điều kiện khác để xét tốt nghiệp (chuẩn tiếng Anh, công tác xã hội) được kéo dài thời gian đào tạo tối đa một học kỳ để SV bổ sung các điều kiện để được xét tốt nghiệp (không được đăng ký môn học trong thời gian kéo dài này).
 +
 
 +
+ Các trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng xem xét quyết định.
 +
 
 +
Khi đã hết thời gian đào tạo tối đa kể cả thời gian kéo dài, nếu SV vẫn chưa đủ điều kiện tốt nghiệp thì sẽ bị xóa tên vì hết thời gian học tập. Các SV chính quy hết thời gian đào tạo tối đa được phép thôi học và chuyển qua hình thức đào tạo VLVH.

Latest revision as of 08:58, 11 April 2017

- SV tạm dừng do thi hành nghĩa vụ quân sự: thời gian học tập tối đa được cộng thêm số học kỳ (tối đa 6 học kỳ) đã tạm dừng do thi hành nghĩa vụ quân sự (xem Điều 25).

- Các trường hợp sau được kéo dài thời gian đào tạo tối đa một học kỳ:

+ SV là người nước ngoài;

+ SV được hưởng ưu tiên theo đối tượng (nhóm ưu tiên 1 và 2) hoặc hưởng ưu tiên theo khu vực 01 được quy định trong quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng chính quy hiện hành;

+ SV liên kết quốc tế đã có Thư đồng ý tiếp nhận của trường liên kết

+ SV là người khuyết tật

+ SV thỏa điều kiện xét tốt nghiệp về việc hoàn thành CTGD (số TCTLN và điểm TBTLN) nhưng chưa đủ các điều kiện khác để xét tốt nghiệp (chuẩn tiếng Anh, công tác xã hội) được kéo dài thời gian đào tạo tối đa một học kỳ để SV bổ sung các điều kiện để được xét tốt nghiệp (không được đăng ký môn học trong thời gian kéo dài này).

+ Các trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng xem xét quyết định.

Khi đã hết thời gian đào tạo tối đa kể cả thời gian kéo dài, nếu SV vẫn chưa đủ điều kiện tốt nghiệp thì sẽ bị xóa tên vì hết thời gian học tập. Các SV chính quy hết thời gian đào tạo tối đa được phép thôi học và chuyển qua hình thức đào tạo VLVH.