Difference between revisions of "Huỷ môn học đã đăng ký(trong thời gian đăng ký môn học)"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
 
(7 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
* Mỗi đợt đăng ký môn học thường có 2 đợt. Ở đợt 1, SV được đăng ký, điều chỉnh hoặc hủy các môn học. Ở đợt 2 (sau khi các lớp đã được mở), SV chỉ có thể đăng ký bổ sung, không được hủy hoặc thay đổi nhóm.
+
* Sinh viên huỷ môn học trong đợt : ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
 +
Xem chi tiết tại : http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitietsv&path=59_77&tid=1381
 +
*      Môn học đã đăng ký có thể được hủy trước khi học kỳ bắt đầu do SV thực hiện trong đợt đăng ký môn học hoặc bị hủy do Phòng Đào tạo thực hiện vì không đủ điều kiện đăng ký (môn tiên quyết, số tín chỉ, …) hay không đủ điều kiện mở lớp (sĩ số ít, trùng giờ, …). Các môn bị hủy sẽ không có trong TKB và không tính học phí.
  
* Chú ý là tất cả các môn học đã đăng đều được tính trong bảng điểm (HK chính) và tính học phí (HK chính và tất cả HK dự thính).
+
 
 +
== Tham khảo ==
 +
 
 +
Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể từng học kỳ : www.aao.hcmut.edu.vn--> Sinh viên --> Đăng môn học

Latest revision as of 08:08, 11 April 2017

  • Sinh viên huỷ môn học trong đợt : ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

Xem chi tiết tại : http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitietsv&path=59_77&tid=1381

  • Môn học đã đăng ký có thể được hủy trước khi học kỳ bắt đầu do SV thực hiện trong đợt đăng ký môn học hoặc bị hủy do Phòng Đào tạo thực hiện vì không đủ điều kiện đăng ký (môn tiên quyết, số tín chỉ, …) hay không đủ điều kiện mở lớp (sĩ số ít, trùng giờ, …). Các môn bị hủy sẽ không có trong TKB và không tính học phí.


Tham khảo

Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể từng học kỳ : www.aao.hcmut.edu.vn--> Sinh viên --> Đăng ký môn học