Difference between revisions of "Huỷ môn học đã đăng ký(quá thời gian đăng ký môn học)"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
(Tạo trang mới với nội dung “- SV được đề nghị rút môn học (điểm R) trước tuần kiểm tra. - Các môn học được rút sẽ không tính vào bảng điểm n…”)
 
Line 1: Line 1:
 
- SV được đề nghị rút môn học (điểm R) trước tuần kiểm tra.
 
- SV được đề nghị rút môn học (điểm R) trước tuần kiểm tra.
 
- Các môn học được rút sẽ không tính vào bảng điểm nhưng vẫn tính học phí.
 
- Các môn học được rút sẽ không tính vào bảng điểm nhưng vẫn tính học phí.
 +
-Mẫu đơn : www.aao.hcmut.edu.vn --> Biễu mẫu

Revision as of 07:38, 26 March 2015

- SV được đề nghị rút môn học (điểm R) trước tuần kiểm tra. - Các môn học được rút sẽ không tính vào bảng điểm nhưng vẫn tính học phí. -Mẫu đơn : www.aao.hcmut.edu.vn --> Biễu mẫu