Difference between revisions of "Huỷ môn học đã đăng ký(quá thời gian đăng ký môn học)"

From BKwiki
Jump to navigation Jump to search
Line 4: Line 4:
  
 
-Mẫu đơn : www.aao.hcmut.edu.vn --> Biễu mẫu
 
-Mẫu đơn : www.aao.hcmut.edu.vn --> Biễu mẫu
 +
 +
== Tham khảo ==
 +
 +
Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể từng học kỳ : www.aao.hcmut.edu.vn--> đào tạo--> sinh viên--> sinh viên chính quy--> kế hoạch giảng dạy-TKB-ĐKMH

Revision as of 06:53, 13 April 2015

- SV được đề nghị rút môn học (điểm R) trước tuần kiểm tra.

- Các môn học được rút sẽ không tính vào bảng điểm nhưng vẫn tính học phí.

-Mẫu đơn : www.aao.hcmut.edu.vn --> Biễu mẫu

Tham khảo

Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cụ thể từng học kỳ : www.aao.hcmut.edu.vn--> đào tạo--> sinh viên--> sinh viên chính quy--> kế hoạch giảng dạy-TKB-ĐKMH